Beboeren i sentrum

Alle mennesker har noe å bidra med og de vil utvikle seg positivt når de får mulighet til å bidra. Vi møter hver enkelt beboer på våre mottak med åpenhet, likeverd og profesjonalitet.

Les mer

Aktuelt fra Hero

Relokaliseringsflyktninger – om ordningen

Stortinget besluttet i 2015 å inngå en avtale med EU/EØS om relokalisering av en del av flyktningene som befinner seg i Italia og Hellas for å lette på trykket i disse landene. Det ble bestemt at Norge skulle ta imot 1500 flyktninger fordelt på 2016 og 2017, med et krav om at de må være av en nasjonalitet hvor det er høy sannsynlighet for innvilgelse asylsøknadene. Dette programmet må i..

Les mer

Takk til Ankomstsenter Finnmark

Ankomstsenter Finnmark ble etablert i løpet av få dager på senhøsten 2015, som en følge av at ca 5500 asylsøk..

Les mer

Sammen kan vi redde liv

Årets TV-aksjon til Røde Kors skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden ..

Les mer

Hero mister flere mottak

For nøyaktig 1 måned siden bestemte UDI seg for å legge ned 7000 mottaksplasser i Norge. Da fikk Hero oppsigelse..

Les mer

Siste fra Facebook

« Veldig flott å få besøk av Barneombudet på Hvalstad Transittmottak, HERO Norge As i dag. Anne Lindboe har vist sterkt engasjement for enslige mindreårige asylsøkeres situasjon den siste tiden, spesielt med dette oppslaget i VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/barneombudet-sterkt-bekymret-for-enslige-mindreaarige-i-mottak/a/23952060/. På bildet nedenfor forteller hun ungdom fra Hvalstad ankomsttransitt om Barneombudets rolle i Norge. På det andre bildet informerer vår dyktige mottaksleder Ole Valen om mottakets arbeid utenfor "jentehuset". Vi er glade for det fokus som nå rettes mot konsekvensene av midlertidig oppholdstillatelse for særlig afghanske mindreårige! »

Visste du at?

Hero er Norges klart største driftsoperatør av asylmottak. Ved utgangen av 2015 hadde Hero hele 70 ulike mottak og avdelinger.

Les mer
Hjelp, spørsmål og svar

Hva er et asylmottak? Hvilke ulike typer asylmottak finnes i Norge? Hva er en asylsøker? Hva er en flyktning? Hvordan kompenseres kommunen når tjenestetilbudet må styrkes? Vi vet svarene.

Les mer