Beboeren i sentrum

Alle mennesker har noe å bidra med og de vil utvikle seg positivt når de får mulighet til å bidra. Vi møter hver enkelt beboer på våre mottak med åpenhet, likeverd og profesjonalitet.

Les mer

Aktuelt fra Hero

Hero utvikler ny internasjonal strategi

- Vi ønsker å jobbe for integrering og selvforsørgelse i hele Europa, sier konsernsjef i Hero Group, Tor Brekke. 24.januar samlet konsernsjefen ni av Heros tyske, svenske og norske ansatte i Stavanger for en internasjonal strategidag. Til stede var representanter fra både Tolk, Kompetanse, Mottak og Barnehage. Hero jobber nå med å utarbeide mål og strategier for de neste årene. Hvil..

Les mer

Fra flukt til arbeid

Torsdag 14. september var det 30 år siden Hero startet opp vårt første asylmottak. I den forbindelse ble konfera..

Les mer

Stor konferanse i Stavanger 14. september

Hero Norge, NHO Service, Fagforbundet og Stavanger kommune samarbeider om å arrangere konferansen «Fra flukt til..

Les mer

Hero har startet opp i Tyskland

Tirsdag 2. mai startet Hero Norges første asylmottak i Tyskland. Mottaket på 450 plasser ligger i Wittenberger St..

Les mer

Våre mottak i Norge

Transittmottak for enslige mindreårige
Mottak for enslige mindreårige

Siste fra Facebook

« Mangfold er en styrke, og over 40 % av Heros ansatte har innvandrerbakgrunn. I Norge er under halvparten av flyktninger i alderen 15 til 66 år sysselsatt, og trenden er nedadgående. For samfunnsregnskapet er det viktig at innvandrere finner arbeid. Det vil også bedriftene tjene på. En forskningsrapport fra Canada har funnet at bedrifter som øker andelen innvandrere i staben med èn prosent i gjennomsnitt øker inntektene med 2,4 prosent og produktiviteten med 0,5 prosent. I deler av næringslivet der omstillingene og størst og veksten høyest er forskjellen betydelig større. For informasjonsindustrien gir én prosent flere innvandrere i staben en økning i inntektene på 6,2 prosent. Les mer i VG: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/QlrWxV/muligheter-i-mangfold »

Visste du at?

Hero er Norges klart største driftsoperatør av asylmottak. Ved utgangen av 2015 hadde Hero hele 70 ulike mottak og avdelinger.

Les mer
Hjelp, spørsmål og svar

Hva er et asylmottak? Hvilke ulike typer asylmottak finnes i Norge? Hva er en asylsøker? Hva er en flyktning? Hvordan kompenseres kommunen når tjenestetilbudet må styrkes? Vi vet svarene.

Les mer