Kontakt

Alle henvendelser

Vårt hovedkontor

Besøksadresse:
Jernbaneveien 9, Stavanger

Postadresse:
Postboks 459
4002 Stavanger

Se på kart

Fakturaadresse

Postboks 4, Måseskjæret
5841 Bergen

Kontakt våre virksomheter

Hero Kompetanse
Til nettside

Hero Tolk
Til nettside

Hero Mottak
Til nettside


Siste fra Facebook

« I tider med stor nedbygging i Norge og Sverige er det gledelig å åpne et nytt mottak, denne gang i Berlin! Vårt første mottak i Tyskland. Vi har mye å lære, men også mye å bidra med inn i det tyske systemet etter 30 års erfaring med mottaksdrift. Les mer her: http://hero.no/news/hero-startet-tyskland/ »