Kontakt

Alle henvendelser

Vårt hovedkontor

Besøksadresse:
Jernbaneveien 9, Stavanger

Postadresse:
Postboks 459
4002 Stavanger

Se på kart

Fakturaadresse

Postboks 4, Måseskjæret
5841 Bergen

Kontakt våre virksomheter

Hero Kompetanse
Til nettside

Hero Tolk
Til nettside

Hero Mottak
Til nettside


Siste fra Facebook

« Veldig flott å få besøk av Barneombudet på Hvalstad Transittmottak, HERO Norge As i dag. Anne Lindboe har vist sterkt engasjement for enslige mindreårige asylsøkeres situasjon den siste tiden, spesielt med dette oppslaget i VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/barneombudet-sterkt-bekymret-for-enslige-mindreaarige-i-mottak/a/23952060/. På bildet nedenfor forteller hun ungdom fra Hvalstad ankomsttransitt om Barneombudets rolle i Norge. På det andre bildet informerer vår dyktige mottaksleder Ole Valen om mottakets arbeid utenfor "jentehuset". Vi er glade for det fokus som nå rettes mot konsekvensene av midlertidig oppholdstillatelse for særlig afghanske mindreårige! »