Alta mottak for enslige mindreårige

Kontakt

Alta mottak for enslige mindreårige
Alta mottak for enslige mindreårige
Mottaksleder: Renate Moe

Besøksadresse

Bekkefaret 3
9513 ALTA

Se i kart

Postadresse

Bekkefaret 3
9513 ALTA


Om mottaket

Alta mottak for enslige mindreårige (EM), som ble startet i oktober 2015, ligger sentralt i Alta og har totalt plass til 40 beboere.

Mottaket fokuserer på godt lokalsamfunnsarbeid. Vi har godt samarbeid med lokale idrettslag, foreninger, skoler og frivillige, som alle bidrar med et bredt tilbud av aktiviteter til ungdommene. Blant aktivitetene kan vi nevne fotball, håndball, svømming, biljard og bordtennis. Ved ulike anledninger inviterer vi også lokalbefolkningen til mottaket. Da bidrar ungdommene med presentasjon av sine kulturer gjennom mat og musikk, og å fortelle om sine tradisjoner. På denne måten ønsker vi å bidra til brobygging mellom ulike kulturer.

Alta EM har 21 ansatte. Beboernes helsetjenester ivaretas av Alta kommune.


Guide til nærmiljøet

Siste fra Alta

« »


Del: