Ankomstsenter Østfold

Kontakt

Ankomstsenter Østfold
Ankomstsenter Østfold
Mottaksleder: Manal Shaheen

Besøksadresse

Mosseveien 58
1640 RÅDE

Se i kart

Postadresse

Mosseveien 58
1640 RÅDE


Om mottaket

Ankomstsenter Østfold er lokalisert i de gamle butikklokalene til Smart Club i Råde kommune i Østfold. Kommunen grenser i sør-vest mot Oslofjorden, i vest mot Rygge, i nord mot Våler, i øst mot Sarpsborg og i sør mot Fredrikstad. Ankomstsenteret ble åpnet i oktober 2015 og har en kapasitet på 1000 beboere som er forlagt i telt. Beboerne skal i utgangs-punktet være her i 48 timer, dette kan variere noe avhengig av om de får godkjent helse, eller godkjent fra PU.

Tidligere ble nyankomne asylsøkere registrert hos Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen, før de gjennomgikk helseundersøkelse og fikk informasjon om asylprosessen på Refstad ankomsttransitt. Ankomstsenteret i Råde kombinerer disse funksjonene under samme tak. Det betyr at asylsøkerne kan forholde seg til ett sted, og det blir mindre transport og venting. Videre vil det være døgnkontinuerlig tilbud om helse¬tjenester på ankomstsenteret. Det vil si at det blir enklere logistikk for PU, UDI og helse¬vesenet. Ankomstsenteret har et samarbeid med Røde Kors som stiller med frivillig personell, disse er blant annet behjelpelige med å aktivere barn og snakke med beboerne. Det er også eget lekerom på senteret.

Ankomstsenter Østfold har 67 ansatte. Det er en egen helseavdeling med sykepleiere og lege på senteret og i løpet av mars/april blir det åpnet egen røntgenavdeling så all under-søkelse kan utføres under samme tak. Politiets utlendingsenhet (PU) er også lokalisert på ankomstsenteret.


Guide til nærmiljøet


Del: