Hvalsmoen transittmottak

Kontakt

Hvalsmoen transittmottak
Hvalsmoen transittmottak
Mottaksleder: Tove Brorson

Besøksadresse

Øvre leir bygg 5
3514 HØNEFOSS

Se i kart

Postadresse

Postboks 1060 Flattum
3503 HØNEFOSS


Om mottaket

Hvalsmoen transittmottak ligger i Ringerike kommune i Buskerud fylke. Det ble startet i februar 2010, og kom inn i Hero Norge i februar 2015. Mottaket er et tidligere militært område som ligger i naturskjønne omgivelser med kort avstand til Hønefoss sentrum. Hvalsmoen er et transittmottak for familier og enslige voksne. Vi har plass til 500 beboere.

Mottaket har et utstrakt samarbeid med lokalmiljøet i Ringerike og et formalisert samarbeid med ulike lokale aktører som skoler, barnehager, lag og foreninger – deriblant blant andre Ringerike Soroptimister, Røde Kors, Haugsbygd Ungdomsskole og Skiforeningen. Hvalsmoen transittmottak drifter etter mottoet «motsatt integrering», hvor tanken er at vi integrerer lokalsamfunnet inn i mottaket. Hvalsmoen ønsker å bidra til kompetanseheving innen asyl- og flyktningefeltet lokalt, med fokus på holdningsskapende arbeid. Hvalsmoen har en tett dialog med lokalbefolkningen, lokal media, lokalt næringsliv, NAV, Menova og andre samarbeidspartnere.

Hvalsmoen transittmottak har 25 ansatte. I tillegg har Ringerike kommune egen helseavdeling på mottaket.


Siste fra Hvalsmoen

« Sana og barna har laget fin påskepynt i barnebasen i dag. Til kontoret også🐣🐤🐥 »

Nyheter fra Hvalsmoen transittmottak

Vellykket mestringsdag på Hvalsmoen

Hvalsmoen transittmottak arrangerte nylig mestringsdag i samarbeid med Haugsbygd ungdomsskole og Veien tilbake. Nær 300 ungdommer og beboere var samlet til mestring i strålende sol. Statssekretær Hanne Iversen fra Justis- og beredskapsdepartementet var til stede under hele mestringsdagen og var imponert over både arrangementet og omgivelsene. -Det ble en gjentatt suksess fra i fjor, sier..

Les mer

Hvalsmoen i ny drakt

Et stort oppussingsarbeid er snart ferdig på Hvalsmoen. Mottaket vil i løpet av sommeren fremstå i ny drakt. –..

Les mer

Kvinnetrening når nye høyder

De danser etter Sade, Michael Jackson og Hanne Boel. Kvinnetreningen på Hvalsmoen når nye høyder. Mellom 25 og 3..

Les mer

Første skoledag i Norge

Ringerikes Blad har publisert en artikkel om første skoledag for barn fra Hvalsmoen transittmottak. Les artikke..

Les mer


Del: