Hvalsmoen transittmottak

Kontakt

Hvalsmoen transittmottak
Hvalsmoen transittmottak
Mottaksleder: Tove Brorson

Besøksadresse

Øvre leir bygg 5
3514 HØNEFOSS

Se i kart

Postadresse

Postboks 1060 Flattum
3503 HØNEFOSS


Om mottaket

Hvalsmoen transittmottak ligger i Ringerike kommune i Buskerud fylke. Det ble startet i februar 2010, og kom inn i Hero Norge i februar 2015. Mottaket er et tidligere militært område som ligger i naturskjønne omgivelser med kort avstand til Hønefoss sentrum. Hvalsmoen er et transittmottak for familier og enslige voksne. Vi har plass til 500 beboere.

Mottaket har et utstrakt samarbeid med lokalmiljøet i Ringerike og et formalisert samarbeid med ulike lokale aktører som skoler, barnehager, lag og foreninger – deriblant blant andre Ringerike Soroptimister, Røde Kors, Haugsbygd Ungdomsskole og Skiforeningen. Hvalsmoen transittmottak drifter etter mottoet «motsatt integrering», hvor tanken er at vi integrerer lokalsamfunnet inn i mottaket. Hvalsmoen ønsker å bidra til kompetanseheving innen asyl- og flyktningefeltet lokalt, med fokus på holdningsskapende arbeid. Hvalsmoen har en tett dialog med lokalbefolkningen, lokal media, lokalt næringsliv, NAV, Menova og andre samarbeidspartnere.

Hvalsmoen transittmottak har 25 ansatte. I tillegg har Ringerike kommune egen helseavdeling på mottaket.


Siste fra Hvalsmoen

« Flott samarbeidsprosjekt med Ringerike Folkehøgskole. Studentene ved Global solidaritetslinje ved skolen ble berørte av beboernes historier ❤️ »

Nyheter fra Hvalsmoen transittmottak

Kjempekontrakt til Heros språkdivisjon

Hero Tolk AB er tildelt store deler av et nylig avgjort gigantanbud fra svenske Kammarkollegiet. Estimert årsomsetning på avtalen er SEK 190 millioner. Hero Tolk har vunnet posisjon som nr. 1 leverandør i 16 regioner og som nr. 2 leverandør i resterende fem regioner. – Dette vil gi en samlet omsetning som gjør tildelingen til tidenes største anbudsseier for Herokonsernet, uttaler konser..

Les mer

Mer enn olje og laks kan eksporteres

I 2018 vil Heros språkdivisjon Hero Tolk og integreringsdivisjonen Hero Kompetanse stå for 50 % av konsernets inn..

Les mer

Vellykket mestringsdag på Hvalsmoen

Hvalsmoen transittmottak arrangerte nylig mestringsdag i samarbeid med Haugsbygd ungdomsskole og Veien tilbake. Næ..

Les mer

Hvalsmoen i ny drakt

Et stort oppussingsarbeid er snart ferdig på Hvalsmoen. Mottaket vil i løpet av sommeren fremstå i ny drakt. –..

Les mer


Del: