Kasper transittmottak

Kontakt

Kasper transittmottak
Kasper transittmottak
Fung. mottaksleder: Vigdis Fjellstad

Besøksadresse

Kasperveien 22
1592 VÅLER I ØSTFOLD

Se i kart

Postadresse

Kasperveien 22
1592 VÅLER I ØSTFOLD


Om mottaket

Kasper transittmottak ligger i Våler i Østfold. Det er et sentralisert mottak med plass til totalt 216 beboere. Hero Norge AS har driftet Kasper transittmottak siden januar 2008. Frem til 1991 var det et militært område, og senere ble det opprettet et asylmottak på området. Etter en periode på fire år uten mottaksaktivitet ble Kasper transittmottak gjenåpnet i 2008.

Beboerne på Kasper har et bredt aktivitetstilbud som blant annet inneholder handleturer, bingo, filmkvelder, diskotek, og aktivitetsturer. De store uteområdene vi har på Kasper blir mye brukt, og volleyball, fotball og cricket er spesielt populært.

Mottaket er døgnbemannet med 27 fast ansatte. Dyktige medarbeidere sørger for at beboerne får et mest mulig positivt og konstruktivt opphold ved mottaket. På Kasper er det også en egen helseavdeling underlagt Våler kommune.


Siste fra Kasper

« 🍂Høsten har ankommet Kasper🍂 Med den nye årstiden forsvinner også lyset, og veiene i området her er smale, mørke og trafikkerte. Trafikkregler og refleksbruk er alltid på angendaen hos oss, men vi intensiverer arbeidet nå når vi går inn i en mørk årstid🍂 Men vi håper også at alle som ferdes på veiene her, holder fartsgrensen og er oppmerksomme. Det er mange som ferdes langs de uoversiktlige veiene her, deriblant skolebarn som går til og fra skolebussen. Vi skal gjøre vårt for at våre beboere skal være synlige og ferdes etter trafikkreglene, men en trygg vei er er samarbeid mellom alle som bruker den. Så kan vi alle være enige om at vi sammen skal gjøre veiene her så trygge som mulig? Vi har ingen å miste❤️ »


Del: