Kongsberg mottakssenter

Kontakt

Kongsberg mottakssenter
Kongsberg mottakssenter
Mottaksleder: Svein Erik Brenden

Besøksadresse

Stiksrudgata 1
3611 KONGSBERG

Se i kart

Postadresse

Stiksrudgata 1
3611 KONGSBERG


Om mottaket

Kongsberg mottakssenter hadde oppstart i september 2008. Det er et desentralisert mottak med kontorer i Kongsberg sentrum. Boligene er lokalisert i gangavstand til sentrum og mottakskontoret. Total kapasitet ved mottaket er 180 beboere.

Kongsberg mottakssenter har et godt og utstrakt samarbeid med lokalmiljøet og et formalisert samarbeid med ulike lokale aktører som Røde Kors, skoler, barnehager, lag og foreninger. Vi har et aktivt beboerråd som er positive og pådrivere til å få beboere med på aktiviteter. Mottaket ligger sentralt i Kongsberg by og er godt besøkt i åpningstidene. Det er totalt 18 sentrumsnære boenheter i mottaket.

Til å betjene beboerne har mottaket syv ansatte. I tillegg er kommunalt ansatt helsesøster tilknyttet mottaket.


Del: