Lødingen mottak for enslige mindreårige

Kontakt

Lødingen mottak for enslige mindreårige
Lødingen mottak for enslige mindreårige
Mottaksleder: Tom Helge Birkestrand

Besøksadresse

Skarvegen 3
8410 LØDINGEN

Se i kart

Postadresse

Postboks 163
8410 LØDINGEN


Om mottaket

Lødingen mottak for enslige mindreårige (EM) ble opprettet i september 2015. Mottaket har plass til totalt 40 enslige mindreårige asylsøkere.

Lødingen EM har fokus på trivsel, samarbeid og trygghet, både for beboere og ansatte. Alle ungdommene går på fulltidsskole. Mottaket har et svært godt og tett samarbeid med verts­kommunen, og vi samarbeider også med ulike frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Lødingen har også et godt håndball- og fotballmiljø der beboere deltar aktivt både som utøvere og supportere. Dessuten har vi fantastisk natur som byr på mange flotte friluftsopplevelser både til lands og til vanns.

Lødingen EM har 21 ansatte. I tillegg er kommunalt ansatt helsesøster i 100 % stilling tilknyttet mottaket. Vi har et godt samarbeid med alle kommunens avdelinger, herunder faste møter med helsestasjon og kommunelege.


Siste fra Lødingen

« Ønsker alle en fin eid mubarak. Spesiell hilsen til våre beboere og ansatte. 🌹🌹 »


Del: