Rognan mottakssenter

Kontakt

Rognan mottakssenter
Rognan mottakssenter
Mottaksleder: Harald Isaksen

Besøksadresse

Fredheimveien 21
8250 ROGNAN

Se i kart

Postadresse

Fredheimveien 21
8250 ROGNAN


Om mottaket

Rognan mottakssenter er et ordinært, sentralisert mottak som ligger i Saltdal kommune i Nordland fylke. Vi åpnet våren 2002 og har totalt plass til 240 beboere. Boligmassen er godt tilrettelagt for ulike beboergrupper med internater for enslige menn, små leiligheter for familier og egne hus og leiligheter kun for kvinner. Ved behov leier vi hus utenfor mottaket.

Rognan mottakssenter har et godt samarbeid med lokalsamfunnet. Beboerne benytter seg jevnlig av kommunale tilbud som svømmehall, bibliotek, kulturskole, fotballklubb mm. Beboerne er inkludert i kulturelle arrangementer som for eksempel Blåfrostfestivalen. Her jobber de dugnad sammen med lokalbefolkningen. Under den årlige TV-aksjonen arrangerer mottaket «Internasjonal lunsj», et veldig populært tiltak blant lokalbefolkningen.

Vi har et aktivt beboerråd som jobber godt for miljøet ved mottaket. De arrangerer fester, turer og andre aktiviteter som bordtennisturneringer ol. Våren 2016 starter de opp med månedlig «Språkkafé» der de inviterer lokalbefolkningen inn på mottaket til uformelt samvær med spill og prat.

Vi har et godt samarbeid med skolene i kommunen. Elevene på Rognan Ungdomsskole har i år engasjert seg i mottaket blant annet ved å arrangere bingo for våre beboere.

Mottaket har flere målsettinger. Vi ønsker å arbeide for økt livskvalitet for beboerne, øke reell beboermedvirkning, fortsette det gode samarbeidet med vertskommunen og andre aktører, arbeide godt med barn og unge, og ha fokus på likestillingsarbeid.

Rognan mottakssenter har per i dag åtte ansatte. Vi har i tillegg en kommunalt ansatt psykiatrisk sykepleier i 100 % stilling med kontorsted på mottaket.


Guide til nærmiljøet

Siste fra Rognan

« Rognan Mottakssenter stenges 30. juni 2017. I 15 år har Hero hatt et veldrevet mottak på Rognan. Vi har hatt et meget godt forhold til alle samarbeidspartnere. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på vårt arbeid, både fra beboere og våre oppdragsgivere. Likevel har UDI nå bestemt at vi må legge ned driften og beboerne våre må flytte til andre mottak. Dette oppleves både trist og urettferdig. Noen beboere har hatt Rognan Mottakssenter som sitt hjem i opptil 12 år. Skolebarn har bodd her hele sitt liv. Asylankomstene går ned og UDI kan ikke forsvare å opprettholde alle mottak. Denne gangen ble det dessverre vår tur til å stenge dørene. Vi har nå hatt informasjonsmøte for alle beboerne. Mange er fortvilte. Vi ansatte er svært lei oss for å miste den beste og mest spennende og utfordrende jobben vi har hatt. Vi vil savne alle beboerne. Vi vil savne hverandre. Nå skal vi arbeide for at flytteprosessen blir så bra som mulig, og så skal vi tømme og vaske lokalene. »


Del: