Skien mottakssenter

Kontakt

Skien mottakssenter
Skien mottakssenter
Mottaksleder: Monika Haugerød Steinsholt

Besøksadresse

Sliperiveien 16
3718 SKIEN

Se i kart

Postadresse

Sliperiveien 16
3718 SKIEN


Om mottaket

Skien mottakssenter holder til i Sliperiveien 16 på Myren industriområde i Skien kommune. Vi er et desentralisert mottak som ble etablert i august 2013. Vi har i dag kapasitet på 240 beboere.

Mottaket fokuserer på aktiviteter, beboermedvirkning og integrering. Vi samarbeider med mange lag og foreninger i Skien, som Røde Kors, Kristent Fellesskap, Turistforeningen, Frelsesarmeen, Telemark Jeger og Fisk, idrettsforeninger, for å nevne noen. De hjelper oss med å organisere aktiviteter som datakurs, leksehjelp, fisketurer, kvinnegrupper, nettverksbygging, fotballtrening, svømmekurs og mye mer. Hvilke aktiviteter mottaket har til en hver tid er avhengig av hva beboerne har bestemt i samarbeidsrådet.

Til å betjene beboerne har mottaket åtte ansatte. Mottaket har ikke egen helsesøster, men bruker internasjonalt sosialmedisinsk senter i Skien.


Guide til nærmiljøet

Siste fra Skien

« In today's meeting in the council, Ifrah was elected as a leader, and Karina and Binalfew was elected as directors in the leading team. We are grateful for the very good job Ali did as a leader! We look forward to hear from you after your first meeting😊. I dagens møte i samarbeidsrådet ble Ifrah valgt til ny leder av samarbeidsrådet, mens Karina og Bilalfew ble valgt til styremedlemmer. Vi takker samtidig Ali for flott jobb som leder av rådet i siste perioden! Vi ser frem til å høre fra dere etter første møte i styret😊. »


Del: