Stavanger mottakssenter

Kontakt

Stavanger mottakssenter
Stavanger mottakssenter
Mottaksleder: Leif Michaelsen

Besøksadresse

Jernbaneveien 5
4005 STAVANGER

Se i kart

Postadresse

Jernbaneveien 5
4005 STAVANGER


Om mottaket

Stavanger mottakssenter er et desentralisert ordinært mottak med 230 plasser. Mottaket har kontorer i Stavanger sentrum ved Breiavannet. Beboerne bor i ulike hus spredt rundt i kommunen, for øyeblikket fordelt på 14 boliger. Mottaket hadde oppstart i desember 2015.

Mottaket er i skrivende stund i etableringsfasen, og vil etter hvert etablere aktiviteter og samarbeid med frivillige organisasjoner. En del av våre yngre beboere har allerede begynt på skole og i barnehage.

Stavanger mottakssenter har åtte ansatte. I tillegg jobber kommunalt ansatt helsesøster, sykepleier og lege ved mottaket.


Siste fra Stavanger

« Avslutning med beboerrådet i dag. Lunsj 🍔 og bowling 🎳. Kjempekjekt😊 Takk til beboerrådet for all hjelp, tolking, bidrag, innspill, flyttehjelp, organisering og for at dere er de dere er. We will miss you💚 »

Nyheter fra Stavanger mottakssenter

Verdens flyktningdag 2016

20. juni markeres Verdens flyktningdag over hele verden. Dagen ble opprettet av FNs høykommissær for flyktninger for å rette oppmerksomhet mot flyktningers liv verden over, og ble markert første gang i 2001. I Stavanger har beboere ved Stavanger mottakssenter tatt initiativ markeringen av Verdens flyktningdag i 2016. Arrangementet er et samarbeid mellom Stavanger mottakssenter, Internasjona..

Les mer


Del: