Trondheim mottakssenter

Kontakt

Trondheim mottakssenter
Trondheim mottakssenter
Mottaksleder: Shahriar Jalili

Besøksadresse

Sandmoflata 6B
7093 TILLER

Se i kart

Postadresse

Sandmoflata 6B
7093 TILLER


Om mottaket

Trondheim mottakssenter ble etablert i juni 2008. Det er et delvis desentralisert mottak lokalisert på Sandmoen sør i Trondheim. Mottaket har totalt plass til 240 beboere.

Trondheim mottakssenter har høy kompetanse og lang erfaring i asylfeltet. Ansatte «ser» beboerne og bistår dem på forskjellige måter i hverdagen. Mottaket har et utstrakt samarbeid med lokale aktører på mange forskjellige plan. Frivillig arbeid som festivaler, konserter og idrettsarrangementer er viktig satsingsområdet for oss ved mottaket. Vi er opptatt av aktiviteter som medfører integrering og dette er også et ønske fra våre beboere.

Beboerrådet ved Trondheim mottakssenter går aktivt inn i planlegging av mange aktiviteter og arrangementer, de er deltagende i utgivelse av avis og er bindeleddet mellom de ansatte og beboerne.

Til å betjene beboerne har Trondheim mottakssenter 10 ansatte. I tillegg er Trondheim kommunes flyktningehelseteam tilknyttet mottaket.


Siste fra Trondheim

« Trondhjem Sanitetsforening ønsker og invitere kvinner med endelig avslag ved Trondheim mottakssenter til en hyggelig førjulstur i byen. Vi har satt av tirsdag den 14.desember. Oppmøte kl.11.00 utenfor McDonalds Trondheim Torg. Vi skal gå og se på julemarkedet også spise lunsj på To tårn utenfor Nidarosdomen. Bussbilletter og lunsj dekkes av Trondhjem sanitetsforening. Påmelding i resepsjonen! 🙂 Trondhjem Sanitetsforening wishes to invite women with a final negative answer from UDI who live at Trondheim mottakssenter to a trip in Trondheim centrum before Christmas. Date: Tuesday 14th of December. Meet: 11.00 o’clock outside McDonalds at Trondheim Torg. What: We will go and see the Christmas market and then we will have lunch at a restaurant called two towers outside the Cathedral. Bus tickets and lunch will be covered by Trondhjem sanitetsforening. Registration at reception at mottak! 🙂 »


Del: