Aktuelt

Relokaliseringsflyktninger – om ordningen

Stortinget besluttet i 2015 å inngå en avtale med EU/EØS om relokalisering av en del av flyktningene som befinner seg i Italia og Hellas for å lette på trykket i disse landene. Det ble bestemt at Norge skulle ta imot 1500 flyktninger fordelt på..

Les mer

Takk til Ankomstsenter Finnmark

Ankomstsenter Finnmark ble etablert i løpet av få dager på senhøsten 2015, som en følge av at ca 5500 asylsøker ankom Norge over Storskog – vår nordøstlige grense mot Russland. På svært kort tid ble over 40 personer ansatt i ulike stillin..

Les mer

Sammen kan vi redde liv

Årets TV-aksjon til Røde Kors skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. Hero Norge mobiliserer til den store dugnaden. Krig og vold skaper enorme lidelser. Mennesk..

Les mer

Hero mister flere mottak

For nøyaktig 1 måned siden bestemte UDI seg for å legge ned 7000 mottaksplasser i Norge. Da fikk Hero oppsigelse på 17 av våre mottak. I denne runde har UDI bestemt at det totalt skal legges ned 3800 mottaksplasser på landsbasis. Vi har nå få..

Les mer

Hjelp til selvhjelp: En guide til asylsøkere skal hjelpe foreldre til å håndtere barns symptomer på traumer

Senter for krisepsykologi (SfK), Røde Kors i Danmark og Hero har gått sammen om å utvikle og formidle en guide og en app til flyktningfamilier i asylfasen. Guiden og app’en skal hjelpe flyktningeforeldre til å støtte sine barn best mulig i en..

Les mer

Heromottak legges ned

UDI varslet før sommeren til alle driftsoperatører av mottak at det ville bli oppsigelser av avtaler dersom mengden asylsøkere ikke økte. Det har vært to svært tunge dager inn mot helgen i Hero. UDI har besluttet å legge ned 7000 mottakspla..

Les mer

Vellykket mestringsdag på Hvalsmoen

Hvalsmoen transittmottak arrangerte nylig mestringsdag i samarbeid med Haugsbygd ungdomsskole og Veien tilbake. Nær 300 ungdommer og beboere var samlet til mestring i strålende sol. Statssekretær Hanne Iversen fra Justis- og beredskapsdeparteme..

Les mer

Verdens flyktningdag 2016

20. juni markeres Verdens flyktningdag over hele verden. Dagen ble opprettet av FNs høykommissær for flyktninger for å rette oppmerksomhet mot flyktningers liv verden over, og ble markert første gang i 2001. I Stavanger har beboere ved Stavang..

Les mer

Rekordlite branner

Det er farligere å bo på hotell enn på et asylmottak, viser brannstatistikk som NHO Service og Driftsoperatørforum (DROF) offentliggjør i dag. Antall alvorlige branner var rekordlavt på mottakene i fjor. Les hele saken.

Hvalsmoen i ny drakt

Et stort oppussingsarbeid er snart ferdig på Hvalsmoen. Mottaket vil i løpet av sommeren fremstå i ny drakt. – Nå gleder vi oss til at beboerne kan flytte inn, sier mottaksleder Tove Brorson. Et samarbeidsprosjekt mellom UDI og mottaket (Her..

Les mer