Beboeren i sentrum

Alle mennesker har noe å bidra med og de vil utvikle seg positivt når de får mulighet til å bidra. Vi møter hver enkelt beboer på våre mottak med åpenhet, likeverd og profesjonalitet.

Les mer

Aktuelt fra Hero

– Konkurranse gir oss bedre velferdstjenester

Private bedrifter må være engasjerte, utvikle seg og levere kvalitet for å overleve. Vi kjenner oss ikke igjen i at utbytte til eiere er det dominerende motiv hos ledere og ansatte i private bedrifter på helse- og velferdsområdet. Hero har sendt høringssvar til Næringsdepartementet hvor vi advarer mot en foreslått bestemmelse om å kunne reservere anskaffelser av kontrakter innenfor he..

Les mer

Vi tar samfunnsansvar!

Vi har i flere år laget en rapport for å vise samfunnsansvaret i Hero, og i år har vi for første gang laget..

Les mer

Vi åpner vårt fjerde asylmottak i Tyskland

Hero vant nylig en anbudskonkurranse om drift av vårt fjerde asylmottak i Tyskland. Det nye mottaket ligger nord i..

Les mer

Gode diskusjoner på Heros integreringsdebatt under Arendalsuka

Under Arendalsuka arrangerte Hero debatten «Hindrer språkkrav regjeringens inkluderingsdugnad?». Rundt 100 perso..

Les mer

Våre mottak i Norge

Siste fra Facebook

« Hero Tolk ved Tove Jensen og Björn Touqan holdt innlegg på Nordic Translation Industry Forum (NTIF) om vår ekspansjon fra Vest til Øst, med fokus på vårt kvalitetsarbeid, systemer og nettverksarbeid. NTIF er et møtested for fagfolk innen språkindustrien. Det ble opprettet i 2011 for å tilby et naturlig møtepunkt for språktjenestebedrifter i den nordiske regionen. NTIF 2018 fikk stor interesse fra selskaper over hele verden, og 146 deltagere fra hele 30 land var til stede. »

Visste du at?

Hero er Norges klart største driftsoperatør av asylmottak. Ved utgangen av 2015 hadde Hero hele 70 ulike mottak og avdelinger.

Les mer
Hjelp, spørsmål og svar

Hva er et asylmottak? Hvilke ulike typer asylmottak finnes i Norge? Hva er en asylsøker? Hva er en flyktning? Hvordan kompenseres kommunen når tjenestetilbudet må styrkes? Vi vet svarene.

Les mer