Beboeren i sentrum

Alle mennesker har noe å bidra med og de vil utvikle seg positivt når de får mulighet til å bidra. Vi møter hver enkelt beboer på våre mottak med åpenhet, likeverd og profesjonalitet.

Les mer

Aktuelt fra Hero

– Konkurranse gir oss bedre velferdstjenester

Private bedrifter må være engasjerte, utvikle seg og levere kvalitet for å overleve. Vi kjenner oss ikke igjen i at utbytte til eiere er det dominerende motiv hos ledere og ansatte i private bedrifter på helse- og velferdsområdet. Hero har sendt høringssvar til Næringsdepartementet hvor vi advarer mot en foreslått bestemmelse om å kunne reservere anskaffelser av kontrakter innenfor he..

Les mer

Vi tar samfunnsansvar!

Vi har i flere år laget en rapport for å vise samfunnsansvaret i Hero, og i år har vi for første gang laget..

Les mer

Vi åpner vårt fjerde asylmottak i Tyskland

Hero vant nylig en anbudskonkurranse om drift av vårt fjerde asylmottak i Tyskland. Det nye mottaket ligger nord i..

Les mer

Gode diskusjoner på Heros integreringsdebatt under Arendalsuka

Under Arendalsuka arrangerte Hero debatten «Hindrer språkkrav regjeringens inkluderingsdugnad?». Rundt 100 perso..

Les mer

Våre mottak i Norge

Siste fra Facebook

« Hero Tolk er endelig ISO-miljøsertifisert! Som en av veldig få leverandører i vår bransje har vi blitt ISO-9001 og ISO-14001 sertifiserte! Dette er vi veldig stolte av, og vi føler at vi bidrar med det vi kan til en mer miljøvennlig verden. Hero Tolk støtter også Miljøagentene, barnas egen miljøorganisasjon. For å motivere våre tolker til å bli enda mer miljøbevisste, vil Hero Tolk dekke medlemsavgiften det første året for barna til tolker som blir med i Miljøagentene. Nå fortsetter arbeidet med å levere gode tjenester og følge prosedyrer og instrukser i vårt kvalitetssystem TQM. »

Visste du at?

Hero er Norges klart største driftsoperatør av asylmottak. Ved utgangen av 2015 hadde Hero hele 70 ulike mottak og avdelinger.

Les mer
Hjelp, spørsmål og svar

Hva er et asylmottak? Hvilke ulike typer asylmottak finnes i Norge? Hva er en asylsøker? Hva er en flyktning? Hvordan kompenseres kommunen når tjenestetilbudet må styrkes? Vi vet svarene.

Les mer