Karriere i Hero

Meningsfylt arbeid

Hero er en profesjonell arbeidsgiver med mange arbeidsplasser. På våre arbeidsplasser utfører våre kolleger viktige samfunnsoppgaver. Å jobbe med flyktninger, asylsøkere og innvandrere er et meningsfylt arbeid, hvor en kan gjøre en positiv forskjell for enkeltmennesker. Mange av de menneskene vi møter i vårt arbeid er i en sårbar livssituasjon, noe som stiller store krav til vår kompetanse, våre holdninger og vår profesjonalitet.

Vi er en mangfoldbedrift hvor åpenhet, likeverd og profesjonalitet er kjerneverdier. 40 prosent av våre kolleger har selv innvandrerbakgrunn og tilfører organisasjonen viktig språk- og kulturkompetanse.

Ryddige og gode arbeidsforhold

Hero legger stor vekt på å sikre ansatte ryddige og gode lønns- og arbeidsforhold. Gjennom NHO-medlemskap og tariffavtale med Fagforbundet er ansatte sikret ryddige ordninger med tanke på både lønn og pensjon. Lokale og sentrale avtaler gir alle ansatte trygghet og forutsigbarhet i forhold til sin egen hverdag og sin egen framtid også etter at de avslutter sin yrkeskarriere.

Systematisk HMS-arbeid

Vi legger stor vekt på systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Det gjennomføres regelmessig opplæring for ledere og verneombud. Det gjennomføres årlige risikovurderinger og tilhørende lokale handlingsplaner for HMS-arbeidet. Hero Norges sentrale ledelse følger opp HMS-arbeid ved mottakene både i dialog med mottaksleder, i hovedarbeidsmiljøutvalget og på samlinger for verneombud.

Ansatte i Hero oppfordres til å utvikle sin fagkompetanse gjennom deltakelse på ulike interne og eksterne kurs og seminar. Vi gir ansatte muligheter for støttet videreutdanning og en spennende karriere i en stor bedrift med mange avdelinger.