Hvorfor velge Hero?

Våre medarbeidere trives godt på sine arbeidsplasser og er stolte over den jobben de gjør. Medarbeiderundersøkelsene de siste årene viser stabilt høy trivsel.

Forrige medarbeiderundersøkelse ble gjennomført høsten 2014. Den gjennomsnittlige tilfredshetsskåren på alle 32 spørsmål i undersøkelsen har økt fra 3,7 i 2011, til 3,9 i 2012 til 4,0 i 2014. Alle svar graderes fra 1 (lav tilfredsshet) til 5 (høy tilfredshet).

Anpu Mahesan portrettAnsatte i Hero er spesielt godt fornøyd med følgende:

“Vi opplever arbeidet vårt som meningsfylt og viktig” – 4,5 p.
“Vi har den kompetansen vi trenger for å gjøre en god jobb” – 4,4 p.
“Vi er stolte av arbeidsplassen og den jobben vi gjør” – 4,3 p.

Mottakskoordinator Anpu Mahesan, med mange års erfaring som mottaksleder på Arna mottak i Bergen kommune, mener Hero skiller seg ut som en spennende arbeidsplass. Han forklarer det slik:

– I Hero får du mange ulike arbeidsoppgaver og det er kort vei til løsningene!

Del: