Ledige stillinger

Vi oppfordrer deg som ønsker en jobb med mening om å søke på våre utlyste stillinger. Du kan også ta kontakt med våre avdelinger for å bli bedre kjent med oss og vårt arbeid.

Hero er en flerkulturell bedrift og en av de største organisasjonene på fagfeltet. Vår visjon er å gjøre en ny framtid mulig.


Stillingsbetegnelse Selskap / avdeling Ansettelsesform Sted
Miljøterapeuter i turnusSjøvegan mottak for enslige mindreårige asylsøkere FastSjøvegan
InformasjonskonsulentSjøvegan mottak for enslige mindreårige asylsøkere FastSjøvegan
Miljøarbeidere i turnusSjøvegan mottak for enslige mindreårige asylsøkere FastSjøvegan
Barnefaglig ansvarligSjøvegan mottak for enslige mindreårige asylsøkere FastSjøvegan
Økonomikonsulent 100 % midlertidig engasjementTrondheim mottakssenter, Hero Norge ASMidlertidigTiller
InformasjonskonsulentTrondheim mottakssenter, Hero Norge ASFastTiller
Teknisk miljøarbeider / Vaktmester 100 % Trondheim mottakssenter, Hero Norge ASFastTiller

Del: