Kontakt


Akuttinnkvarteringer

Hero drifter en rekke akuttinnkvarteringer over hele landet. Jobber du i en kommune og har spørsmål om bosetting, eller er du frivillig i en organisasjon og har spørsmål om aktiviteter i mottak?

Ring oss på 413 19 361 så hjelper vi deg i kontakt med riktig akuttinnkvartering.

Andre henvendelser

Fakturaadresse

Postboks 459, 4002 Stavanger

Kontakt våre virksomheter

Ledergruppen

Vidar Torheim
Vidar Torheim
Direktør Hero Norge
Bente L. Dalåker
Bente L. Dalåker
Regionleder Innlandet
Ole Valen
Ole Valen
Regionleder Oslo, Akershus, Østfold, Trøndelag, Møre og Romsdal
Frank Stiby
Frank Stiby
Regionleder Agder, Vestfold og Telemark
Morten Fagerli
Morten Fagerli
Regionleder Nordland, Troms og Finnmark
Tor Brekke
Tor Brekke
Styreformann Hero Norge
Arnfinn Nordbø
Arnfinn Nordbø
Kommunikasjonssjef / pressekontakt
Anpuchelvan Mahesan
Anpuchelvan Mahesan
Regionleder Vestland og Rogaland
Eli Størset
Eli Størset
HR, rekruttering og bemanning
Gunn Stangeland Fadnes
Administrasjonssjef
Kenneth Karlsen
Kenneth Karlsen
Kvalitet og Teknisk Leder

Stab akuttinnkvarteringer og ordinære asylmottak

Isabel Johannesen
Teamleder Logistikk  
Anders Erlend Idås
Porteføljeforvalter, eiendom
Lise B. Grung
Lise B. Grung
Koordinator Frivillighet
Lona Gamst
Helsefaglig koordinator, Hero Norge
Mari S. Paulsen
Mari S. Paulsen
Barnefaglig koordinator, Hero Norge
Berit Hårr Østerhus
Berit Hårr Østerhus
Oppstartskoordinator