Ankomstsenter Østfold

Kontakt

Ankomstsenter Østfold
Ankomstsenter Østfold
Mottaksleder: Ole Valen

Besøksadresse

Mosseveien 58
1640 RÅDE

Se i kart

Postadresse

Mosseveien 58
1640 RÅDE


Om mottaket

Ankomstsenter Østfold er lokalisert i de gamle butikklokalene til Smart Club i Råde kommune i Østfold. Kommunen grenser i sør-vest mot Oslofjorden, i vest mot Rygge, i nord mot Våler, i øst mot Sarpsborg og i sør mot Fredrikstad. Ankomstsenteret ble åpnet i oktober 2015 og har en kapasitet på 1000 beboere som er forlagt i telt. Beboerne skal i utgangspunktet være her i 48 timer, dette kan variere noe avhengig av om de får godkjent helse, eller godkjent fra PU.

Tidligere ble nyankomne asylsøkere registrert hos Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen, før de gjennomgikk helseundersøkelse og fikk informasjon om asylprosessen på Refstad ankomsttransitt. Ankomstsenter Østfold kombinerer disse funksjonene under samme tak. Det betyr at asylsøkerne kan forholde seg til ett sted, og det blir mindre transport og venting. Videre vil det være døgnkontinuerlig tilbud om helsetjenester på Ankomstsenteret. Det vil si at det blir enklere logistikk for PU, UDI og helsevesenet. Ankomstsenteret har et samarbeid med Røde Kors som stiller med frivillig personell, disse er blant annet behjelpelige med å aktivere barn og snakke med beboerne. Det er også eget lekerom på senteret.

Hero har cirka 40 ansatte ved Ankomstsenter Østfold. Det er i tillegg en egen helseavdeling med sykepleiere og lege på senteret og en egen røntgenavdeling så all undersøkelse utføres under samme tak. Politiets utlendingsenhet (PU) er også lokalisert på Ankomstsenteret.


Guide til nærmiljøet

Nyheter fra ankomstsenter Østfold

Vi tar samfunnsansvar!

Vi har i flere år laget en rapport for å vise samfunnsansvaret i Hero, og i år har vi for første gang laget en felles rapport for hele NHC. NHC Group består av Hero, Norlandia Preschools, Norlandia Care og Aberia. I samfunnsansvarsrapporten løfter vi frem praksis fra ulike deler av vår virksomhet som vi er stolte av og som vi tenker kan gi inspirasjon også til andre aktør..

Les mer

Kjempekontrakt til Heros språkdivisjon

Hero Tolk AB er tildelt store deler av et nylig avgjort gigantanbud fra svenske Kammarkollegiet. Estimert årsomset..

Les mer

Mer enn olje og laks kan eksporteres

I 2018 vil Heros språkdivisjon Hero Tolk og integreringsdivisjonen Hero Kompetanse stå for 50 % av konsernets inn..

Les mer


Del: