Hvalsmoen transittmottak

Kontakt

Hvalsmoen transittmottak
Hvalsmoen transittmottak
Mottaksleder: Tove Brorson

Besøksadresse

Øvre leir bygg 5
3514 HØNEFOSS

Se i kart

Postadresse

Postboks 1060 Flattum
3503 HØNEFOSS


Om mottaket

Hvalsmoen transittmottak ligger i Ringerike kommune i Buskerud fylke. Det ble startet i februar 2010, og kom inn i Hero Norge i februar 2015. Mottaket er et tidligere militært område som ligger i naturskjønne omgivelser med kort avstand til Hønefoss sentrum. Hvalsmoen er et transittmottak for familier og enslige voksne. Vi har plass til 500 beboere.

Mottaket har et utstrakt samarbeid med lokalmiljøet i Ringerike og et formalisert samarbeid med ulike lokale aktører som skoler, barnehager, lag og foreninger – deriblant blant andre Ringerike Soroptimister, Røde Kors, Haugsbygd Ungdomsskole og Skiforeningen. Hvalsmoen transittmottak drifter etter mottoet «motsatt integrering», hvor tanken er at vi integrerer lokalsamfunnet inn i mottaket. Hvalsmoen ønsker å bidra til kompetanseheving innen asyl- og flyktningefeltet lokalt, med fokus på holdningsskapende arbeid. Hvalsmoen har en tett dialog med lokalbefolkningen, lokal media, lokalt næringsliv, NAV, Menova og andre samarbeidspartnere.

Hvalsmoen transittmottak har 25 ansatte. I tillegg har Ringerike kommune egen helseavdeling på mottaket.


Siste fra Hvalsmoen

Failed getting FB content, check settings.

Nyheter fra Hvalsmoen transittmottak

Innvandrere skal få vise hva de kan

Tor Brekke i Hero sier det er svært positivt at regjeringen for å hjelpe flyktninger og innvandrere raskere inn i arbeidslivet nå åpner for at de kan få vurdert sin realkompetanse på andre språk enn norsk og samisk.  – For å lykkes med integrering, er det avgjørende at innvandrere får brukt kompetansen de har fra hjemlandet så raskt som mulig. Det er mange som har god utdanning og..

Les mer

Hvalsmoen stenger dørene 30. september

Hvalsmoen transittmottak, som Hero Norge drifter, stenger dørene 30. september. Det er trist at mottaket, som ligg..

Les mer

Samarbeid om utvikling av nye konsepter rettet mot minoriteter

Hero Kompetanse og Face2Face Brobyggersenter starter opp et samarbeid om utvikling av nye konsepter rettet mot mino..

Les mer

Der Spiegel skriver om Hero-kurs

«Der Spiegel», et stort europeisk nyhetsmagasin,  skriver om Heros kurs «Sammen for respekt og sikkerhet»..

Les mer


Del: