Hvalsmoen transittmottak

Kontakt

Hvalsmoen transittmottak
Hvalsmoen transittmottak
Mottaksleder: Tove Brorson

Besøksadresse

Øvre leir bygg 5
3514 HØNEFOSS

Se i kart

Postadresse

Postboks 1060 Flattum
3503 HØNEFOSS


Om mottaket

Hvalsmoen transittmottak ligger i Ringerike kommune i Buskerud fylke. Det ble startet i februar 2010, og kom inn i Hero Norge i februar 2015. Mottaket er et tidligere militært område som ligger i naturskjønne omgivelser med kort avstand til Hønefoss sentrum. Hvalsmoen er et transittmottak for familier og enslige voksne. Vi har plass til 500 beboere.

Mottaket har et utstrakt samarbeid med lokalmiljøet i Ringerike og et formalisert samarbeid med ulike lokale aktører som skoler, barnehager, lag og foreninger – deriblant blant andre Ringerike Soroptimister, Røde Kors, Haugsbygd Ungdomsskole og Skiforeningen. Hvalsmoen transittmottak drifter etter mottoet «motsatt integrering», hvor tanken er at vi integrerer lokalsamfunnet inn i mottaket. Hvalsmoen ønsker å bidra til kompetanseheving innen asyl- og flyktningefeltet lokalt, med fokus på holdningsskapende arbeid. Hvalsmoen har en tett dialog med lokalbefolkningen, lokal media, lokalt næringsliv, NAV, Menova og andre samarbeidspartnere.

Hvalsmoen transittmottak har 25 ansatte. I tillegg har Ringerike kommune egen helseavdeling på mottaket.


Siste fra Hvalsmoen

« Norges villeste hinderløp for hele familien arrangeres på Hvalsmoen 15. juni! Villmann 2019. Villmann er i eventyrlig vekst og 2500 deltakere er påmeldt. Vi gleder oss til hinderløp-fest på Hvalsmoen! »

Nyheter fra Hvalsmoen transittmottak

Samarbeid om utvikling av nye konsepter rettet mot minoriteter

Hero Kompetanse og Face2Face Brobyggersenter starter opp et samarbeid om utvikling av nye konsepter rettet mot minoriteter. -Vi vil bruke de neste månedene til å skreddersy intensive kurs både for nyankomne i introduksjonsfasen, samt for minoritetsspråklige som har bodd lenge i landet, men som fremdeles har behov for kulturell forståelse inn mot både norsk familieliv og arbeidsliv, sier H..

Les mer

Der Spiegel skriver om Hero-kurs

«Der Spiegel», et stort europeisk nyhetsmagasin,  skriver om Heros kurs «Sammen for respekt og sikkerhet»..

Les mer

Nye kontrakter til Hero i Berlin

Før jul 2018 ble det bekreftet at Hero Zukunft fortsetter driften av mottakssenteret for asylsøkere i Wittenberge..

Les mer

Vi tar samfunnsansvar!

Vi har i flere år laget en rapport for å vise samfunnsansvaret i Hero, og i år har vi for første gang laget..

Les mer


Del: