Ringsaker mottakssenter

Kontakt

Ringsaker mottakssenter
Ringsaker mottakssenter
Mottaksleder: Aina Reiss Jacobsen

Besøksadresse

Bryggevegen 83,
2350 NES

Se i kart

Postadresse

Bryggevegen 83,
2350 NES


Om mottaket

Ringsaker mottakssenter ble etablert 15. desember 2020. Det er et delvis desentralisert basismottak med tilrettelagt avdeling, lokalisert på Tingnes i Ringsaker.
Mottaket har totalt plass til 170 beboere, hvor 20 plasser er reservert for beboere knyttet til tilrettelagt avdeling.

Ringsaker mottakssenter har en bemanning med høy kompetanse, og ansatte «ser» beboerne og bistår dem på forskjellige måter i hverdagen. Mottaket vil samarbeide med lokale aktører på mange forskjellige plan. Frivillig arbeid som festivaler, konserter og idrettsarrangementer er viktige satsingsområder for oss ved mottaket. Vi er opptatt av aktiviteter som bidrar til integrering og dette er også et ønske fra våre beboere.

Beboerrådet ved Ringsaker mottakssenter går aktivt inn i planlegging av mange aktiviteter og arrangementer, og er et viktig bindeledd mellom de ansatte og beboerne.

Til å betjene beboerne har Ringsaker mottakssenter ca. 25 ansatte, og mottaket er døgnbemannet. Vi har et tett og godt samarbeid med Ringsaker kommune for det tjenestetilbudet våre beboere har krav på.

Hovednummer 41 37 89 84 Hele døgnet
Miljøpersonell tilrettelagt avd. 41 37 02 14 Hele døgnet
Mottaksleder 95 21 47 74
Nestleder/miljøterapeut 48 40 51 94
Avdelingsleder tilrettelagt avd. 45 39 01 82 Dagtid
Avdelingsleder ordinær avd. 40 01 23 35 Dagtid
Vaktmester 41 38 28 43 Dagtid
Psykiatrisk sykepleier 46 74 58 36 Dagtid
Sosialkonsulent 41 38 90 98 Dagtid
Informasjonskonsulent 41 37 81 20 Dagtid


Guide til nærmiljøet

Nyheter fra Ringsaker mottakssenter

Hero etablerer verdens nordligste asylmottak i Kirkenes

Våren 2021 publiserte UDI en konkurranse om drift av Sør-Varanger mottakssenter. Hero er nå tildelt oppdraget om å etablere verdens nordligste asylmottak i Kirkenes. Mottakets administrasjon vil ha lokaler i det gamle sykehuset på Prestøya, og beboere vil innkvarteres i hybler og leiligheter på det gamle sykehusområdet. Planlagt oppstart av mottaket er 1. november i år. - Vi gleder oss..

Les mer

Ny aktør overtar driften på Nasjonalt Ankomstsenter

Hero avslutter i dag 30.04.2021 vår virksomhet på Nasjonalt Ankomstsenter i Råde som følge av at ny aktør over..

Les mer

God jul og godt nyttår!

HERO LEVERER KVALITET

Den 1. juli publiserte UDI to anbud for anskaffelse av mottaksdrift – ett i region midt-Norge (Trøndelag/Møre o..

Les mer


Del: