Ringsaker mottakssenter

Kontakt

Ringsaker mottakssenter
Ringsaker mottakssenter
Mottaksleder: Ole Valen

Besøksadresse

Bryggevegen 83,
2350 NES

Se i kart

Postadresse

Bryggevegen 83,
2350 NES


Om mottaket

Ringsaker mottakssenter ble etablert 15. desember 2020. Det er et delvis desentralisert basismottak med tilrettelagt avdeling, lokalisert på Tingnes i Ringsaker.
Mottaket har totalt plass til 170 beboere, hvor 20 plasser er reservert for beboere knyttet til tilrettelagt avdeling.

Ringsaker mottakssenter har en bemanning med høy kompetanse, og ansatte «ser» beboerne og bistår dem på forskjellige måter i hverdagen. Mottaket vil samarbeide med lokale aktører på mange forskjellige plan. Frivillig arbeid som festivaler, konserter og idrettsarrangementer er viktige satsingsområder for oss ved mottaket. Vi er opptatt av aktiviteter som bidrar til integrering og dette er også et ønske fra våre beboere.

Beboerrådet ved Ringsaker mottakssenter går aktivt inn i planlegging av mange aktiviteter og arrangementer, og er et viktig bindeledd mellom de ansatte og beboerne.

Til å betjene beboerne har Ringsaker mottakssenter ca. 25 ansatte, og mottaket er døgnbemannet. Vi har et tett og godt samarbeid med Ringsaker kommune for det tjenestetilbudet våre beboere har krav på.

Mottakets telefonnummer
Hovednummer 413 70 214 Hele døgnet
Logistikk 484 05 194 Dagtid
Avdelingsleder TA 453 90 182 Dagtid
Informasjonskonsulent 413 78 120 Dagtid
Sosialkonsulent 413 89 098 Dagtid
Psyk. sykepleier 467 45 836 Dagtid
Vaktmester 413 82 843 Dagtid
Mottaksleder 906 77 560
Miljøterapeut/nestleder 414 87 279


Guide til nærmiljøet

Nyheter fra Ringsaker mottakssenter

Hero drifter en rekke akuttinnkvarteringer over hele landet. Jobber du i en kommune og har spørsmål om bosetting, eller er du frivillig i en organisasjon og har spørsmål om aktiviteter i mottak? Ring oss på 413 19 361 så hjelper vi deg i kontakt med riktig akuttinnkvartering.

Neste stopp: Odda

Det turkise sengeteppet på hotellsengen på akuttinnkvarteringen i Stavanger er en liten bit av deres tidligere li..

Les mer

Om Hero Norges rolle

Hero Norge har den siste tiden fått en del oppmerksomhet for våre nyetablerte akuttinnkvarteringer for ukrainske..

Les mer

200 flyktninger til Flå, sa du?

Da en av landets minste kommuner ble en trygg havn.  I Flå, den lille bygda nederst i Hallingdal, bor det tuse..

Les mer


Del: