Steinkjer mottakssenter

Kontakt

Steinkjer mottakssenter
Steinkjer mottakssenter
Mottaksleder: Monica Nilsen

Besøksadresse

Håkkagata 4
7714 Steinkjer

Se i kart

Postadresse

Steinkjer mottakssenter
Håkkagata 4,
7714 Steinkjer


Om mottaket

Steinkjer mottakssenter ligger i Steinkjer kommune.

Steinkjer mottakssenter er et av to integreringsmottak i Norge. Vi har en kapasitet på 120 faste plasser, og 30 tilleggsplasser. I tillegg til den faste kapasiteten, har mottaket økt kapasitet på 40 tilleggsplasser i forbindelse med opsjonsavtale.

Steinkjer mottakssenter åpnet 1. juni 2022, og gikk da fra Steinkjer kommune som driftsoperatør over til Hero Norge AS.

Hero har hatt mottak i Steinkjer fra 2009 til 2016, og har også hatt et mottak for enslige mindreårige flyktninger fra 2015 til 2017. Det kommunale mottaket var i drift fra 2016 til 2022, inntil Hero Norge AS da tok over driften.

Steinkjer mottakssenter er et desentralisert mottak, med administrasjonsbygg i Steinkjer sentrum og boliger plassert med sentrumsnær beliggenhet. Boligmassen er sammensatt av familieleiligheter, leiligheter for kvinner med rom for 2-4 kvinner/enslige mødre med barn, og boenheter for enslige menn med rom for 2-4 personer.

For våre beboere med plass på integreringsmottaket så er det et tilbud om fulltidsprogram, som vil si at man har opplæring i norsk, samfunnsfag og veiledning fra NAV og karrieresenteret. Det er Steinkjer kommune som drifter fulltidsprogrammet via voksenopplæringen.

Nyheter fra Hero Norge

Strandrydding for en bedre framtid

Beboere på Hå mottakssenter fjernet 220 kg med søppel fra Nærlandstranden. Initiativet er et samarbeid mellom Hero, Hold Norge Rent og Jæren Friluftsråd. Visjonen til Hero handler om å gjøre en ny framtid mulig.  Vår visjon om en ny fremtid omfavner nøkkelaspektene ved bærekraft og understreker behovet og ansvaret for å sikre en inkluderende og bærekraftig utvikling for alle...

Les mer

Utvekslingsprosjekt for læring og forbedring

Det bilaterale utvekslingsprosjektet mellom Médecins du Monde (MdM) i Hellas og Hero Norge er basert på par..

Les mer

Innovasjon for en bedre framtid

Hero arrangerer årets viktigste konferanse om migrasjon og integrering, sett gjennom linsen av innovasjon. Vårt m..

Les mer

Beboerundersøkelse i våre mottak

Hero Norge har forpliktet seg til å tilby et trygt og støttende bosted og miljø for sine beboere. Som en del av..

Les mer


Del: