Tambartun EMA

Kontakt

Tambartun EMA mottak
Tambartun EMA mottak
Mottaksleder: Carina Valbø

Besøksadresse

Gimsmarkveien 66 og 68
7227 Gimse

Se i kart

Postadresse

Gimsmarkveien 66
7227 Gimse


Om mottaket

Tambartun EMA er et mottak for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i alderen 15-18 år. Mottaket drives av Hero Norge på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), og er et sentralisert mottak i Mehus kommune. En enslig mindreårig asylsøker (EMA) er et barn under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som søker beskyttelse (asyl) i Norge.

Mottaket åpnet i mai 2022 og ble frem til mai 2023 drevet som en akuttinnkvartering for enslige mindreårige asylsøkere. Mottaket har plass til 30 ungdommer med ulike nasjonaliteter og er døgnbemannet av personal med ulik type fagkompetanse og erfaring. I samarbeid med vertskommune, UDI, lag og organisasjoner, jobber Hero for å skape et trygt og godt botilbud til ungdommene.

Mottaket har et godt samarbeid med vertskommunen, både innenfor helse, skole og lokale lag og andre aktiviteter.

De ansatte på mottaket er en gjeng med positive og engasjerte voksne i ulike stillinger og prosenter. Vi jobber kontinuerlig for å skape et trygt miljø for ungdommene hvor vi har fokus på å gi god omsorg, det å være en god lytter og støttespiller, og ikke minst det å lage faste og gode rammer.

Vår arbeidshverdag består av ulike dager med spennende utfordringer. Vi utvikler oss til å bli enda bedre omsorgspersoner gjennom kurs og samarbeid med andre instanser. Vår visjon er å alltid være best mulig støtte for ungdommene som bor her gjennom en utfordrende tid, samtidig som vi har det gøy sammen på jobb.

Mottaket er fordelt på to hus rett ved siden av hverandre. Rett i nærheten har vi et idrettsanlegg med fotballbane, sandvolleyball og friidrettsanlegg. Vi har et veldig godt samarbeid med kommunen. Både skole, helse, idrettslag og frivillige organisasjoner.

Statsforvalteren i det fylket ungdommen til enhver tid oppholder seg, oppnevner representant for barnet. Representant er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og ivareta barnets rettigheter i Norge, både juridisk og økonomisk.


Guide til nærmiljøet

Nyheter fra Hero Norge

Senket puls med firbent terapi

Max, Mathilda og Matheo, mangler egen asylsak, men er likevel fullverdige beboere på Hå mottakssenter. Hå mottakssenter er et av få asylmottak i landet som har egen tilleggsavtale med UDI om dyrehushold. - Vi har avtale om vi kan ha inntil 15 dyr her. Per nå er det bare hunder og katter, men tidligere har også rotter og kaniner bodd her, sier mottaksleder Marthe Soma. Beroligende e..

Les mer

Innovasjon for en bedre framtid

Hero arrangerer årets viktigste konferanse om migrasjon og integrering, sett gjennom linsen av innovasjon. Vårt m..

Les mer

Bozgil-flammen brenner fortsatt

Det er i dag ti år siden visjonæren, positivisten, menneskeelskeren og flyktningen Ahmed Bozgil, mannen som ledet..

Les mer

Drevne kokker varmet 100 flyktninger med nasjonalretten

Brith Bakken og hennes kokkekolleger kom til mottakssenteret med store gryter og godt humør. Og kanskje rekruttert..

Les mer


Del: