Trondheim mottakssenter

Kontakt

Trondheim mottakssenter
Trondheim mottakssenter
Mottaksleder: John Lado

Besøksadresse

Sandmoflata 6B
7093 TILLER

Se i kart

Postadresse

Sandmoflata 6B
7093 TILLER


Om mottaket

Trondheim mottakssenter ble etablert i juni 2008. Det er et delvis desentralisert basismottak med tilrettelagt avdeling, lokalisert på Sandmoen sør i Trondheim. Mottaket har totalt plass til 170 beboere, hvor 20 plasser er reservert for beboere knyttet til tilrettelagt avdeling.

Trondheim mottakssenter har høy kompetanse og lang erfaring i asylfeltet. Ansatte «ser» beboerne og bistår dem på forskjellige måter i hverdagen. Mottaket har et utstrakt samarbeid med lokale aktører på mange forskjellige plan. Frivillig arbeid som festivaler, konserter og idrettsarrangementer er viktig satsingsområdet for oss ved mottaket. Vi er opptatt av aktiviteter som medfører integrering og dette er også et ønske fra våre beboere.

Beboerrådet ved Trondheim mottakssenter går aktivt inn i planlegging av mange aktiviteter og arrangementer, de er deltagende i utgivelse av avis og er bindeleddet mellom de ansatte og beboerne.

Til å betjene beboerne har Trondheim mottakssenter ca. 25 ansatte, og mottaket er døgnbemannet. I tillegg er Trondheim kommunes flyktningehelseteam tilknyttet mottaket.


Siste fra Trondheim

Failed getting FB content, check settings.


Del: