Trondheim mottakssenter

Kontakt

Trondheim mottakssenter
Trondheim mottakssenter
Mottaksleder: Shahriar Jalili

Besøksadresse

Sandmoflata 6B
7093 TILLER

Se i kart

Postadresse

Sandmoflata 6B
7093 TILLER


Om mottaket

Trondheim mottakssenter ble etablert i juni 2008. Det er et delvis desentralisert mottak lokalisert på Sandmoen sør i Trondheim. Mottaket har totalt plass til 240 beboere.

Trondheim mottakssenter har høy kompetanse og lang erfaring i asylfeltet. Ansatte «ser» beboerne og bistår dem på forskjellige måter i hverdagen. Mottaket har et utstrakt samarbeid med lokale aktører på mange forskjellige plan. Frivillig arbeid som festivaler, konserter og idrettsarrangementer er viktig satsingsområdet for oss ved mottaket. Vi er opptatt av aktiviteter som medfører integrering og dette er også et ønske fra våre beboere.

Beboerrådet ved Trondheim mottakssenter går aktivt inn i planlegging av mange aktiviteter og arrangementer, de er deltagende i utgivelse av avis og er bindeleddet mellom de ansatte og beboerne.

Til å betjene beboerne har Trondheim mottakssenter 10 ansatte. I tillegg er Trondheim kommunes flyktningehelseteam tilknyttet mottaket.


Siste fra Trondheim

« Juba Juba festival lørdag 25.mai og søndag 26.mai kl.11-17.30 i Festningparken ved Festningen. Gratis inngang. Oppholdskort, asylsøkerbevis eller kort med mottakets kontaktinformasjon må vises i inngangen. Kos dere 🙂 Juba Juba festival saturday 25th of may and sunday 26th of may at 11-17.30 at Festningparken at Festningen. Free entrance. Id-card must be showed at the entrance. Enjoy 🙂 »


Del: