Drive For Life på Meråker mottak for enslige mindreårige

Meråker mottakssenter for enslige mindreårige asylsøkere er med i det spennende prosjektet, «Drive for Life». Mellom 12-25 ungdommer gleder seg hver søndag til å være med på aktivitetene som ledes av Petter Northugs venn og husvert, Halgeir Martin Lundemo på Meråker.

Historien om Drive For Life startet med en ung gutt som søkte fart og spenning gjennom adrenalinstimulerende aktiviteter, og som alltid kom hjem med skrubbsår på knærne. Grunder Knut Ove Børseth er opptatt av å gi et tilpasset opplevelses- og fritidstilbud til barn og unge med iboende spenningsdriv.  Målet er å gi barn og unge lyst på livet – gi dem inspirasjon, motivasjon og mot til å tro på seg selv og sin fremtid. Organisasjonen har over tid jobbet mot UDI for å få prøve ut tilbudet i forhold til unge som bor i asylmottak.

-Gjennom aktivitetstilskudd og støtte fra organisasjonen Drive for Life selv har vi etablert et samarbeid og kjører i gang et tilbud i 8 uker på Meråker, med oppstart i desember 2015, forteller mottaksleder Eli Storsand.

Mestring og samhold
Drive for life

Nøkkelord for aktivitetene er teambuilding, mestringsfølelse og samhold.

Aktivitetene holdes både ute i friluft og inne i hall hver søndag. Det er enkle regler og det legges vekt på å skape mestringsfølelse, lagfølelse og samhold mellom deltakerne. Viktigst av alt er at her er alle vinnere!

-Ungdommene gleder seg veldig til søndagen kommer og det er tid for aktivitet igjen. Men, de er dyktig slitne etterpå så det er skikkelig hard jobbing, forteller Eli.

For at ungdommene skal ha krefter til denne krevende aktiviteten, så blir de vekket søndag morgen med en solid frokost og lunsj før de drar. Etter treningen får de også servert en godt varmt måltid, for å komme til hektene igjen.

Ungdommene trengte også en del utstyr for å kunne delta på de forskjellige aktivitetene. Her har Drive for Life spandert både T-Skorter, tykk vinterjakke, lue og votter til alle deltakerne.

-Det syns vi er utrolig flott, smiler Eli. Hun føyer til at de ansatte ser hvordan denne aktive treningsformen slår positivt ut for ungdommene.

-Dette er barn som tenker mye og har sine bekymringer. Det at de blir dyktig slitne bidrar til at de spiser godt, sover bedre og viser generell bedre trivsel. Det er viktige ingredienser i livet til ungdommene våre, og vi ser at de virkelig setter pris på det.

Tilbud til alle

Tilbudet i Meråker gis til alle beboerne som et åpent tilbud. Videre har de fått mulighet til å prøve ut en liten gruppe på 5 i tråd med slik de vanligvis gir tilbudet. Dette er for å evaluere effekten med begge tilbudene. Begge gruppetilbudene varer i to timer. Tema for samlingene er mestring – integrering – tilhørighet – trygghet. Til slutt vil det bli skrevet en rapport som evaluerer prosjektet.

Del: