Flyttet 378 kilometer for drømmejobben

For mottaksleder Nyonga Rugumayo Amundsen er det de gode menneskemøtene som inspirerer henne aller mest.

Nyonga startet sin karriere i Hero i 2015 da forrige store flyktningbølge kom til Norge. I denne perioden var det mange syrere og afghanere som kom til Norge for å søke om beskyttelse. Nyonga ble da ansatt som mottaksleder for EMA (avdeling for enslige mindreårige asylsøkere) på Førde mottakssenter. Hun endret etter hvert stilling til mottaksleder for ordinær avdeling i samme by. I mai 2023 pakket Nyonga kofferten og kjørte flyttelasset 378 kilometer sørover til Stavanger. Denne gangen for å være mottaksleder på Stavanger mottakssenter som nylig hadde vært gjennom driftsendring fra akuttinnkvartering for ukrainske flyktninger til å bli et ordinært mottak.

– Hvem som helst kan bli flyktning, og vi må ikke ta noe for gitt. Det et motiverende når man får mulighet til å være en ressurs for andre, gi beboerne håp og muligheter i en svært krevende periode av livet deres. Det som er så spennende med jobben er alle de sterke menneskemøtene vi har hver eneste dag, sier hun.

Hodet kaldt, men hjertet varmt

For å jobbe i et asylmottak er det en grunnleggende forutsetning at man er glad i mennesker. Det er en jobb som krever at du har hjertet på riktig sted, men samtidig ha evne til å holde holdet kaldt, ha tydelig rolleforståelse og profesjonell atferd. Hva arbeidsdagen bringer, er ofte vanskelig å forutse.

– Et godt rammeverk, tydelige retningslinjer og gode rutiner som er et felles anliggende for alle ansatte, er viktig for å lykkes. Selv om hverdagen ofte ikke er forutsigbar, er det viktig å ha struktur og tydelige holdepunkter for ansatte, sier Nyonga og legger til at det gjør det lettere for ansatte å håndtere det uforutsette.

– I tillegg er det veldig viktig å være tilpasningsdyktig, ha evne til å lære fort og være løsningsorientert. Vi lykkes best som team når vi spille på hverandres styrker og legger til rette for hverandres utvikling, sier Nyonga.

Nyonga forteller at det har vært spennende å erfare utviklingen som har vært siden forrige gang hun jobbet i Hero.

– Det er så gøy å se hvordan Hero har lykkes med å ta i bruk digitale verktøy som gjør arbeidshverdagen vår både mer effektiv og enklere. Det gjelder både styringsverktøy for selve driften og kommunikasjonsplattformer.

Takknemlige beboere

“We, the residents of Temporary Shelter in the city of Stavanger, extend our warmest gratitude and appreciation to you for the exceptional care and support we have received during our stay. Your dedication to ensuring our well-being and safety has touched our hearts deeply, and we are truly thankful for the services provided.”

Sitatet er tatt direkte fra et takkebrev fra beboere ved mottaket. Flere ansatte ble navngitt i brevet sammen med konkrete eksempler på ulike situasjoner hvordan enkelte ansatte hadde utgjort en forskjell for beboerne.

– Før sommeren fikk vi et langt og nydelig takkebrev signert av en rekke beboere som ønsket å uttrykke sin takknemlighet overfor ansatte. Det er inspirerende og motiverende for alle ansatte med slike konkrete tilbakemeldinger. Vi ble så overrasket og glade, sier hun begeistret.

Del: