Første skoledag i Norge

Ringerikes Blad har publisert en artikkel om første skoledag for barn fra Hvalsmoen transittmottak.

Les artikkel (pdf)

Del: