Gode diskusjoner på Heros integreringsdebatt under Arendalsuka

Under Arendalsuka arrangerte Hero debatten «Hindrer språkkrav regjeringens inkluderingsdugnad?». Rundt 100 personer samlet seg i Auditoriet i Arendal bibliotek for å høre panelet diskutere dette onsdag 15.august.

Som en innledning til debatten fortalte leder av Charge Inkubator, Aiman Shaqura, engasjert om sine erfaringer fra å komme til Norge som flyktning til å bli seriegründer og bedriftsleder.

Panelet bestod av Jon Helgheim (Frp), Mathilde Tybring-Gjedde (H), Olaug Bollestad (Krf), Siri Staalesen (Ap), Fatimah Kristiansen (leder Hero Kompetanse), Gina Lund (leder Kompetanse Norge) og Dana Manouchehri (leder LIM). Debattleder var HR- og kommunikasjonssjef i Hero, Arnfinn Nordbø.

Leder i Hero Kompetanse, Fatimah Kristiansen, uttrykte bekymring for at en mulig konsekvens av språkkravene for å få jobb i barnehage var at det blir vanskeligere å komme ut i arbeidslivet fra introduksjonsprogrammet, og at det særlig vil ramme kvinner. Dette fordi kun ca 25 % av de som kommer ut fra introduksjonsprogrammet har godt nok nivå til å kunne få arbeid i barnehagen etter innføringen av de nye språkkravene.

Alle partier på Stortinget var med på vedtaket om innføringen av språkkravene. Likevel uttrykte nestleder i Krf, Olaug Bollested, bekymring for mulige utilsiktede konsekvenser innføringen kunne få. Det blir derfor viktig å monitorere dette videre.

Debatten gled videre over i en generell debatt om språk og integrering. Regjeringen legger i løpet av året fram en ny integreringsstrategi, og Høyres representant Mathilde Tybring-Gjedde fortalte om noen av forslagene som der vil framkomme. Deriblant ønsker man å stille strengere krav til resultatoppnåelse i introduksjonsprogrammet.

Vi takker paneldeltakerne og tilhørerne i salen for en god integreringsdebatt, og gleder oss til neste års Arendalsuke.

Del: