Hero skal tolke for politiet

Politiets fellestjenester har nylig gjennomført anbudskonkurranse for tolketjenester til samtlige tolv politidistrikt i Norge. Konkurransen er en av de største i det norske markedet på lenge, og har en estimert verdi på mellom 100 og 140 millioner kroner fordelt over en 4-års periode.

Hero Tolk AS ble valgt som leverandør i samtlige 12 politidistrikt. I de fire største distriktene Oslo, Øst, Vest og Troms er Hero nr. 1 leverandør. I de øvrige åtte distrikt er vi nr. 2 – leverandør. Dette betyr at vi innen kort tid vil levere tolker til 225 lensmannskontor og politistasjoner over hele landet.

«Jeg er spesielt godt fornøyd med at vi oppnår best kvalitetsscore i alle tolv distrikt», kommenterer konsernsjef Tor Brekke. «Formidlerleddet skal sikre at det blir enkelt for kunden å få den best kvalifiserte tolken til hvert enkelt oppdrag. Som formidler har vi også et viktig opplæringsansvar, særlig for de tolker som ikke har så høy formalkompetanse».

«Med denne rammeavtalen kan vi tilby våre tolker spennende og godt betalte oppdrag», supplerer kompetanse- og rekrutteringsansvarlig, Carolina Fredriksen. «Vi har god erfaring med oppdrag for politi og rettsvesen siden 2005. Nå gleder vi oss til å komme i gang og bli kjent med nye kunder og tolker», avslutter hun.

Del: