Heros verdier i møte med asylsøkere

Mandag 18. og tirsdag 19. januar var et stort antall journalister fra hele Europa til stede da Hero kompetanse gjennomførte kurset Sammen for sikkerhet på Hå mottakssenter i Hå kommune i Rogaland.

– Som følge av stor internasjonal interesse valgte vi å gjennomføre to kurs med media til stede, forteller avdelingsleder og instruktør Linda Hagen. På den måten kunne alle få se hvordan vi jobber og gjøre sine egne vurderinger. Vårt ønske har vært å bidra til erfaringsutveksling. Hvis andre land kan ha nytte av å høre om det vi har gjort i Norge så er det positivt. De mange observatørene var naturligvis en utfordring både for instruktør og deltakere. Likevel gikk gjennomføringen over all forventning, forteller hun.

Asylsøkere som ressurspersoner

– Det er grunnleggende for Heros metodikk å betrakte asylsøkere som ressurspersoner, understreker konsernsjef Tor Brekke. I møte med verdenspressen har vi gang på gang understreket at kursene ikke er en trylleformel men først og fremst skaper en god arena for å snakke respektfullt sammen om viktige tema knyttet til kjønnsroller, kulturelle koder og overgrep. Både UDI, Alternativ til Vold og Hero har erfart at det er fullt mulig å snakke med asylsøkere om slike tema uten å stigmatisere. Det er sentralt i Sammen for sikkerhet at vi ikke mistenkeliggjør deltakerne men inviterer gjennom et vitneperspektiv til å være med å ta ansvar for å hindre at overgrep skjer, sier Tor.

Gode tilbakemeldinger

Deltakerne som ble intervjuet gir jevnt over uttrykk for at kursene er både nyttige og interessante. De understreker at seksuelle overgrep også er uakseptabelt i deres kultur, men mener likevel at kursene er relevante. Her er noen av uttalelsene som er gjengitt i pressen:

-At noen utenlandske velger å begå overgrep, ødelegger for alle asylsøkere, mener syriske Abdullah Adel (33). Han mener flere må gå på kurs for å lære at voldtekt ikke er akseptabelt. – VG

-Jeg har lært en del om Europa gjennom film og internett, så jeg vet godt at kvinner kler seg annerledes her enn i Syria. Jeg synes det er bra at man har tydelige lover mot seksuell vold og seksuelle overgrep, sier han. – Hani Salloum fra Hanah i Syria til NRK.

Troen på dialog

Da vi inviterte pressen til Hå, visste ikke kursholderen hvilke deltakere hun skulle møte eller hvilke synspunkter de hadde. Det vil alltid være en viss risiko for at deltakerne melder seg ut, provoserer eller går. Men vår erfaring tilsier at vi stort sett lykkes i dialoger. Vi stoler på og har en positiv forventing om at de fleste ønsker å delta i fellesskapet. Vi hadde ingen garanti, men vi la hodet på blokka og tok sjansen på at det skulle gå bra. Det visste også journalistene som var til stede.

-Dette var ikke noe show med statister, det var reell dialog uten sikkerhetsnett, sier Linda

Fagkonferanse 27. april i Oslo

Hero planlegger nå en fagkonferanse på engelsk 27. april i Oslo. Konferansens målgruppe vil være fagfolk som arbeider med problemstillingen. Temaet vil være : Kan dialoger med asylsøkere forebygge seksualisert vold?

–        Innlegg fra aktuelle forskere fra fagfeltet

–        Praktiske erfaringer fra gjennomføring av kurs

–        Nøkkelfaktorer for å lykkes i formidlingen av vanskelige tema overfor målgruppen

Interesserte kan sende en mail til linda.hagen@hero.no og få tilsendt program når dette er klart.

Del: