Hjelp til selvhjelp: En guide til asylsøkere skal hjelpe foreldre til å håndtere barns symptomer på traumer

Senter for krisepsykologi (SfK), Røde Kors i Danmark og Hero har gått sammen om å utvikle og formidle en guide og en app til flyktningfamilier i asylfasen. Guiden og app’en skal hjelpe flyktningeforeldre til å støtte sine barn best mulig i en tid preget av stor usikkerhet. Til guiden utvikles det en app og e-læringsmateriale for fagpersonell.

Prosjektet gir mulighet for å utvikle et unikt tilbud, som kan være med på å forbedre livet og hverdagen for familier i asylfasen. Guiden og app’en kan benyttes til å styrke foreldrenes forståelse for sine barns reaksjoner i en hverdag preget av sorg, angst og frustrasjoner. Et redskap til foreldrene som utfordrer til refleksjon på eget handlingsmønster og tilbyr verktøy til å håndtere foreldrerollen best mulig. Vi kan ikke endre på at foreldrene og barna har opplev forferdelige ting i sine hjemland og under flukten, men igjennom dette prosjektet håper vi at vi kan støtte foreldre i asylfasen slik at familiens hverdag blir markant forbedret.

Guiden er nettopp sendt ut til 6 asylmottak i Danmark og Norge, hvor den i en tre måneders periode vil bli delt ut og introdusert til foreldre gjennom Informasjonsprogrammet og på Asylansøgerkurset i Norge og Danmark.

Del: