Hvalsmoen stenger dørene 30. september

Hvalsmoen transittmottak, som Hero Norge drifter, stenger dørene 30. september. Det er trist at mottaket, som ligger i Ringerike kommune, legges ned og at så mange dyktige medarbeidere mister jobben. Mottaket fungerer godt i lokalsamfunnet og har bistått UDI med fleksibilitet ved høye ankomster. Hvalsmoen har hatt mange og varierte oppgaver i driftsperioden og kan se tilbake på en innholdsrik og spennende tid.

-Det er trist at mottaket skal legges ned. Jeg tror vi har tilført mye i lokalsamfunnet på Ringerike i form av både kompetanse, kjøp av varer og tjenester, arbeidsplasser og holdningsskapende arbeid. Jeg vil takke lokalsamfunnet på Ringerike for måten de har stilt opp på i disse årene for mennesker som er i en sårbar livssituasjon. Det står respekt av alt det frivillige arbeidet som er utført på mottaket. Ansatte har gjort en fenomenal innsats og vært viktige personer for beboerne gjennom årenes løp, sier mottaksleder Tove Brorson.

Mottaket ble etablert i 2010 og har en kapasitet på 500 sengeplasser. Under flyktningkrisen i 2015, huset Hvalsmoen 850 beboere – hvorav 300 enslige mindreårige. Mottaket hadde på den tiden ankomsttransitt for enslige mindreårige og ordinær transitt for enslige mindreårige, i tillegg til familier og single voksne.

Hvalsmoen har opparbeidet seg et godt omdømme i lokalsamfunnet gjennom årenes løp. Frivillige lag og foreninger, skoler og barnehager, kommunen, privatpersoner og andre har bidratt betydelig siden oppstart. Aktivitetsnivået har vært svært høyt og beboerne på Hvalsmoen har fått ta del i mange ulike aktiviteter i disse årene. Mottaket har arrangert flere store arrangement og hatt besøk av prominente gjester.

Mottaket har blant annet stått for Mestringsdagen, et samarbeidsprosjekt med Veien tilbake og vært involvert i sykkelrittet Tour of Norway. Her ble mottaket tildelt publikumsprisen for beste publikum og mottok 10 000 kroner som ble tilbakeført beboerne i form av en konsert på mottaket. Beboerne har deltatt i Ringeriksmaraton og andre løpsarrangement. I 2017 deltok flere beboere i NRK programmet Handlingens menn med Nils og Ronny, hvor flere deltok på «asylrally».

Hvalsmoen åpnet ny barnebase i 2016 hvor alle barn under skolepliktig alder fikk et svært godt tilbud. Lokalene er blitt mye brukt til ulike arrangement for barn.

Del: