Innovasjon for en bedre framtid

Hero arrangerer årets viktigste konferanse om migrasjon og integrering, sett gjennom linsen av innovasjon. Vårt mål er at konferansen skal inspirere til handling og være et startskudd for en endringsreise.

Meld deg på konferansen 17. april 2024 her.

I en verden hvor antallet flyktninger og migranter øker, står vi ovenfor et presserende behov for innovative og bærekraftige løsninger. Norge, med sin robuste velferdsmodell, har et unikt utgangspunkt og en mulighet til å lede an i dette arbeidet. Hero har helt siden 1987 vært en pioner i arbeidet med å tilby tjenester fra asylmottak, tolketjenester til arbeids- og samfunnsintegrering. Vi erkjenner at veien til vellykket integrering krever mer enn tradisjonell tilnærming.

– Hero mener at nøkkelen for suksess ligger i innovasjonskraften. Vi må utforske hvordan innovative modeller, partnerskap og metoder kan skape endring for å løse samfunnsfloken med utenforskap blant flyktninger og migranter. Vi må ikke bare tenkt nytt, men tørre å prøve ut nye løsninger som kan virke litt skremmende. Løsninger som kan være med å dekke blindsonene i velferdssamfunnet vårt, og bygge sterkere og mer inkluderende fellesskap, sier Vidar Torheim, direktør i Hero Norge.

Vårt ansvar å tenke nytt

Med fokus på håndfaste innovasjoner og samarbeidsmodeller, ønsker vi å lukke gapet der eksisterende systemer kommer til kort. Vi søker å etablere reelle muligheter for flyktninger og migranter til å utnytte sine ressurser og potensialet.

– Som en av de største og mest sentrale aktørene innenfor fagfeltet, ser vi derfor på det som vår oppgave å ta en aktiv rolle i å lede en nytenkende dialog om fremtidens migrasjon og hvordan vi må ruste oss for å møte fremtidens behov. Vi mener det er nødvendig, nyttig og spennende å se eksempler på hvordan innovasjon og tverrsektorielt samarbeid bør tas i bruk for å gi raskere, bedre og mer treffsikre tjenester for flyktninger og migranter, sier Torheim.

Sammen med våre konferansepartnere, Social Impact Lab og NHO Geneo, tar Hero derfor initiativet til å utforske håndfaste innovasjoner, konkrete eksempler og samarbeidsmodeller som samlet vil styrke samfunnet, dekke behovet for arbeidkraft innenfor en rekke bransjer og gi meningsfullt arbeid til migranter og flyktninger.

Foredragsholdere som får ting til å skje

Vi er stolte av å presentere rekke høyaktuelle og nytenkende foredragsholdere fra inn- og utland. Foredragsholderne består av folk fra humanitære organisasjoner som gjør en forskjell på bakken, offentlige tjenestemenn som faktisk får ting til å skje, sosiale entreprenører som løser samfunnsfloker, og bedrifter som rekrutterer mangfoldig.

 

Delta i konferansen dersom du:

  • Jobber med integrering, bosetting og arbeidsmarkedstiltak
  • Jobber i privat sektor og ønsker å inkludere flere i din virksomhet
  • Forsker på migrasjon, klimaendringer og samfunnsinnovasjon
  • Jobber i frivilligheten eller i ideell sektor med migrasjon og flyktningtematikk
  • Er en sosial entreprenør og ønsker å lære mer om hvordan man kan samarbeide med offentlig sektor
  • Jobber i offentlig forvaltning med innovasjonsprosjekter og innovative anskaffelser for å finne løsninger på samfunnsutfordringer

Meld deg på konferansen 17. april 2024 her.

 

Del: