Innvandrere skal få vise hva de kan

Tor Brekke i Hero sier det er svært positivt at regjeringen for å hjelpe flyktninger og innvandrere raskere inn i arbeidslivet nå åpner for at de kan få vurdert sin realkompetanse på andre språk enn norsk og samisk. 

– For å lykkes med integrering, er det avgjørende at innvandrere får brukt kompetansen de har fra hjemlandet så raskt som mulig. Det er mange som har god utdanning og praktisk erfaring de ikke kan redegjøre for på norsk, før de har lært språket godt nok. Derfor mener vi det er lurt å åpne for vurderinger på andre språk, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen (H).

Svært positivt

-Det er svært positivt at det åpnes for en slik mulighet. Det bør være mulig for godt skolerte mennesker å kunne bruke sin utdannelse også før de har lært norsk. I et internasjonalt arbeidsliv er ikke alltid norskkunnskap avgjørende. Og de fleste vil lære norsk raskere når de må bruke det i arbeidslivet. Så blir det viktig å se hvordan ordningen fungerer i praksis, og følge opp at den faktisk blir brukt, sier Tor Brekke i Hero.

Les mer her om saken.

Del: