Kjempekontrakt til Heros språkdivisjon

Hero Tolk AB er tildelt store deler av et nylig avgjort gigantanbud fra svenske Kammarkollegiet. Estimert årsomsetning på avtalen er SEK 190 millioner. Hero Tolk har vunnet posisjon som nr. 1 leverandør i 16 regioner og som nr. 2 leverandør i resterende fem regioner.

– Dette vil gi en samlet omsetning som gjør tildelingen til tidenes største anbudsseier for Herokonsernet, uttaler konsernsjef Tor Brekke i en kommentar.

Kammarkollegiet er den eldste del av statsforvaltningen i Sverige med ansvar for et bredt spekter av tjenester. Organisasjonen har blant annet ansvar for anskaffelse av samordnede statlige rammeavtaler. Det er nå gjennomført anbudskonkurranse for tolkeformidlingstjenester for 21 geografiske regioner. Det vil være statlige organer som politi, domstoler, kriminalomsorgen, skatteverket og IVO som gjør avrop innenfor rammeavtalen.

Direktør for Heros språkdivisjon, Gierth Mejdell, er strålende fornøyd med resultatet.

– Det ligger dyp markedskunnskap, langvarig kvalitetsfokus og betydelig arbeidsinnsats bak dette resultatet. Med så store volumer som dette ligger det også mye arbeid foran oss. Våre bestillingssystemer er nylig oppgradert og videreutviklet. De når sitt fulle potensial på store oppdragsmengder. Det er viktig for at vi skal bli leveringsdyktige på alle områder i avtalen, forteller Gierth.

Karensfristen på tildelingsbeslutningen utløper 28. mai. Etter den dato blir de nye rammeavtalene signert.

Del: