– Konkurranse gir oss bedre velferdstjenester

Private bedrifter må være engasjerte, utvikle seg og levere kvalitet for å overleve. Vi kjenner oss ikke igjen i at utbytte til eiere er det dominerende motiv hos ledere og ansatte i private bedrifter på helse- og velferdsområdet.

Hero har sendt høringssvar til Næringsdepartementet hvor vi advarer mot en foreslått bestemmelse om å kunne reservere anskaffelser av kontrakter innenfor helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner.

-Ideelle organisasjoner gjør mye viktig arbeid i Norge, men støtte til slike organisasjoner bør skje på andre måter enn at de favoriseres i anbudskonkurranser i allerede veletablerte og velfungerende markeder, sier konsernsjef i Hero, Tor Brekke.

-Vi har vært en viktig aktør på flyktningfeltet i mer enn 30 år. Vi har et sterkt engasjement i dette fagfeltet og både oppdragsgivere og brukere har ved utallige anledninger anerkjent at vi gjør et godt og viktig arbeid av stor samfunnsmessig verdi. Da passer det dårlig å legge til grunn et premiss om at vår type virksomhet har til formål å skape profitt for eierne mens ideelle organisasjoner arbeider for «et sosialt formål eller for samfunnets beste», påpeker Tor Brekke.

Den beste måten å sikre best mulig tjenestekvalitet og mest fornuftig bruk av fellesskapets midler er gjennom:

1: åpne anbudskonkurranser,
2: høy faglig dyktighet hos offentlige innkjøpere,
3: god balanse i konkurransegrunnlaget mellom kvalitet og pris,
4: måling av brukertilfredshet,
5: offensiv kontraktsoppfølging og tilsynsarbeid,
6: sanksjonering ved brudd på avtale.

Dette er både mest samfunnsnyttig og best av hensynet til sårbare brukere.

Les hele høringssvaret fra Hero her.

Del: