Kontaktinformasjon til ledelse og stab

Her finner du kontaktinformasjon til nøkkelpersonell og beskrivelse av deres fag- og ansvarsområder i forbindelse med opprettelser av akuttinnkvarteringer for ukrainere.

Kontaktinformasjon til de ulike akuttinnkvarteringene med lokale kontaktpersoner oppdateres i oversikten over alle mottak etter hvert som de åpner.

Sentrale kontaktpersoner Hero Norge

Del: