Ledig stilling: Jobb med mening

Hero driver asylmottak på oppdrag fra norske myndigheter (UDI). I løpet av mai skal vi åpne fem ordinære asylmottak og åtte mottak for enslige mindreårige. I Hero får du varierte arbeidsoppgaver og ingen dager på jobb er like – heldigvis. Hos oss er det kort vei til løsningene, og fleksibilitet og gode samarbeidsevner er derfor viktig.

De ordinære mottakene har plass til 150 beboere (voksne og familier) og er bemannet på dagtid mandag til fredag. Ordinære mottak har en avtale med UDI med varighet inntil 5 år.

Mottakene for enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15 – 18 år (EMA) har 30 plasser og er døgnbemannet. EMA-mottak har en avtale med UDI med varighet inntil 10 år.

Mottakene er lokalisert i hele landet, og vi trenger ansatte med ulik bakgrunn:

  • Med og uten høyere utdannelse
  • Erfaring fra arbeid barn/ungdom, sosialt arbeid/helse, informasjonsarbeid, administrasjon/økonomi, teknisk kompetanse og ledelse.
  • Det er en fordel å ha en personalgruppe med variasjon i alder
  • I Hero er en flerkulturell personalgruppe et av våre suksesskriterier

Våre medarbeiderundersøkelser de siste årene viser stabilt høy trivsel, og ansatte forteller at de er stolte over jobben de gjør. Vil du bli med oss i team-Hero?

Her kan du se informasjon om alle våre utlyste stillinger.

Del: