Mer enn olje og laks kan eksporteres

I 2018 vil Heros språkdivisjon Hero Tolk og integreringsdivisjonen Hero Kompetanse stå for 50 % av konsernets inntekter. Etter nedleggelse av mange asylmottak i 2017 jobber Hero for vekst på nye områder. I forrige uke besøkte stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø og NHO Service og Handel Heros hovedkontor i Stavanger for å høre mer om hvordan Hero har håndtert denne situasjonen og hvordan det arbeides for å få nye bein å stå på.

«Vi er trygge på at vi har viktige oppgaver foran oss og opplever stor interesse i andre land for vår 30 år lange erfaring og kompetanse. Og så er det alltid hyggelig å fortelle om det viktige arbeidet som flinke Heroansatte gjør både i Norge og andre land,» forteller konsernsjef Tor Brekke.

Heros ambisjon er å bli en internasjonal leverandør og pådriver for nytenkning i arbeidet for integrering og selvforsørgelse i Europa.

I tillegg til i Norge er Hero aktive i Sverige, Finland og Tyskland. I Tyskland driver Hero i dag tre asylmottak, samt jobber med etablering av integreringstjenester.

«Flere enn oss i Hero kan være stolte av det vi får til og at vi eksporterer norsk kompetanse på feltet, for det forteller også noe om at den type tjenester og ordninger vi har i Norge er interessante også i andre land,» sier Tor Brekke.

«Vi synes måten Hero har taklet omstillingen på det siste året er imponerende. Det Hero gjør er spennende, og det er interessant å følge norske bedrifter som lykkes med konsepteksport,» uttaler administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn.

NRK Rogaland var til stede under besøket hos Hero og laget dette innslaget som kan høres som sak 3 og 8 i sendingen: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-rogaland/DKRO01005518/16-03-2018#t=1h50m8s.

Del: