NHC + CHARGE = WELFARE 2.0

Heros moderselskap NHC, og vår mangeårige samarbeidspartner Charge, har gått sammen om å tilby et 10 måneders akselerator-løp for start ups innen helse- og velferdssektoren. Dette er Welfare 2.0. Det unike her er at de utvalgte bedriftene vil få direkte tilgang til et bredt testmarked. Norlandia Health & Care Group (NHC) sitt totale system består i dag av over 450 virksomheter. Søknadsfrist er 15.11.2019.

NHC Group er en av Nordens største private velferdsaktører, og opererer innen ulike tjenesteområder som helse, omsorg, integrering og oppvekst i både Norge, Sverige, Finland, Nederland, Tyskland og Polen. Gjennom Welfare 2.0 vil de utvalgte oppstartsbedriftene få muligheten til å delta i Charge sitt inkubatorprogram, og i tillegg få tilgang til NHC-konsernets ressurser, markeder, brukere og investeringspool. Programmet skreddersys etter oppstartsbedriftens behov og hvilken fase de er i. De velger selv hvilke aktiviteter de mener er mest hensiktsmessige å delta på.

Utfordringen i start-up verdenen er ikke mangel på veldrevne inkubatormiljøer, men å nå frem til markedet med et behovstilpasset produkt eller tjeneste før kassen er tom.

Konsernsjef i NHC, Yngvar Tov Herbjørnssønn, har store forventninger til Welfare 2.0.
Vi skal være en velferdsinnovatør som setter bruker og kvalitet i sentrum. Vi skal hele tiden søke løsninger som gjør tjenestene vår bedre, mer effektive, og som gir økt verdighet. Vi ønsker å jobbe enda tettere med oppstartsmiljøer, både for å la oss stimulere, men også fordi vi vet at mange oppstartsbedrifter etterlyser testarenaer. Her kan vi utgjøre en forskjell.

Også for Charge er samarbeidet med NHC nybrottsarbeid.
Da NHC kom til oss med et ønske om å bruke vår kompetanse på å etablere en velferdsinkubator, var vi ikke i tvil! Å etablere Welfare 2.0 er i seg selv et gründerprosjekt der inkubatoren møter næringslivet, og hvor vi sammen bygger et effektivt program rettet direkte mot startups/scaleups innen NHCs forretningsområder. Det er ekstra spennende siden NHC leverer tjenester innenfor hele velferdsområdet i flere europeiske land, og at disse markedene gjøres tilgjengelige for oppstartsbedriftene som blir med i Welfare 2.0. Det er det unike med dette programmet, forteller gründer og styreleder i Charge, Aiman Shaqura.

Gjennom Welfare 2.0 vil de utvalgte oppstartsbedriftene utvikle sine konsept i tett samhandling med nøkkelpersoner innenfor aktuelle forretningsområder. Når konseptet er klart for pilotering kan det løftes rett ut i en test-arena med brukere. Når det er tid for oppskalering er markedet allerede gjort kjent med konseptet, og de viktige spillerne rundt oppstartsselskapet har kompetanse på do’s and dont’s.

Gjennom akseleratorprogrammet Welfare 2.0 tar vi i et stort steg i retning av en mer målrettet måte å stimulere til innovasjon. Vi ønsker å knytte til oss gründere som utfordrer oss, som inspirerer til omstilling, som bidrar med innovasjon og konsepter som gir et bedre tjenestetilbud hvor brukeren er den store vinneren,» sier konsernsjef Yngvar Tov Herbjørnssønn.

Ønsker du å bidra til en fremtidsrettet velferd for alle? Les mer om Welfare 2.0 og søk her.

Del: