NHO besøker Hero i Tyskland

– Jeg har vært en snartur og besøkt vår medlemsbedrift Hero som driver flyktningmottak i bydelen Marzahn i Berlin, forteller Leif Bache-Mathiesen direktør for medlem og marked i NHO Service og Handel.

Dette mottaket er eksempel på eksport av norsk kompetanse. Hero er en internasjonal leverandør og pådriver for nytenkning i arbeidet for integrering og selvforsørgelse i Europa. I tillegg til i Norge er Hero til stede i Sverige, Finland og Tyskland. På grunn av den politiske situasjonen er fremtiden for mottaket i Berlin usikker.

Se også: Hero åpner sitt fjerde asylmottak i Tyskland

Leder drift av asylmottak i Berlin

Karen Windhorst og Leif Bache-Mathiesen

– Jeg fikk en snau time med Country Manager Karen Windhorst og så frem til møtet. Etter en time kjøring gjennom rushtrafikken i Berlin kom jeg frem til et moderne og profesjonelt mottak som lå midt i høyhus bebyggelsen i den gamle delen av Øst Berlin. Jeg traff Karen utenfor anlegget og fikk beskjed om at jeg ikke kunne ta bilder innenfor fordi det var strenge retningslinjer for dette, forteller  Leif Bache-Mathiesen.

Topp moderne

Dette er et topp moderne mottak, bygget i moduler i 2017. Hero tok over 1.1.2019. Mottaket har plass til 450 flyktninger, har en første etasje som er tilrettelagt for syke eller mennesker med spesielle behov og har 13 ansatte.

Karen Windhorst er stolt og svært engasjert i jobben for Hero. Hun understreker viktigheten av å kunne de kulturelle forskjellene i Tyskland. Hun er også tydelig på at Norge har et svært godt omdømme når det gjelder humanitært arbeid som hun mener skyldes at nordmenn er åpne mennesker som er opptatt av likhet og av å gjøre en forskjell.

Mottaket er moderne drevet. Hero er opptatt av å integrere beboere med lokalbefolkningen. Et viktig tiltak er Haven kafé som er drevet av flyktninger. Beboerne står i fokus. De er mennesker med ressurser og kunnskap som kan komme samfunnet til gode.

Denne saken ble først publisert på NHO Handel og Service sine hjemmesider 06.12.2019
Del: