Ny aktør overtar driften på Nasjonalt Ankomstsenter

Hero avslutter i dag 30.04.2021 vår virksomhet på Nasjonalt Ankomstsenter i Råde som følge av at ny aktør overtar driften for UDI 01.05.2021. Vi vant dessverre ikke anbudskonkurransen om videre drift.

Vi takker spesielt ansatte, UDI, Råde kommune, Røde Kors og andre samarbeidspartnere for den jobben som har vært gjort siden senteret ble etablert i 2015, med Hero som aktiv bidragsyter helt fra starten. Vi ønsker alle våre dyktige ansatte og samarbeidspartnere lykke til videre.

Del: