Oppretter flere akuttmottak de kommende ukene

Hero Norge og andre aktører har blitt bedt av UDI om å framskaffe mange nye akuttmottaksplasser på kort tid for å ta imot ukrainske flyktninger. Hero har nå fått i oppdrag å opprette flere slike akuttmottak rundt omkring i landet i løpet av de nærmeste dagene og ukene.

Dette er såkalte akuttmottak, hvor tanken er at flyktningene skal bo kun en kort tid, alt fra uker til noen måneder, fram til bosetting i kommuner. Mange av lokasjonene som vil tas i bruk som akuttmottak er til vanlig i drift som hoteller.

– Krigen opprører og berører oss sterkt, og det er en selvfølge at vi stiller opp når UDI spør oss og det er et så stort behov. Vi håper at flyktningene raskest mulig enten får returnere hjem til et selvstendig og fredelig hjemland, eller blir bosatt i en kommune, slik at oppholdet på akuttmottak blir kortest mulig. Men så lenge de bor hos oss skal vi gjøre alt vi kan for at de skal ha det best mulig, sier direktør i Hero Norge, Vidar Torheim.

– Vi vil takke huseiere, kommuner, samarbeidspartnere og enkeltpersoner som viser en enorm velvilje for å stille opp for de ukrainske flyktningene, og vi er sikre på at de vil tas godt imot over hele landet. Vi vil også takke tidligere ansatte som i stort monn nå søker permisjon hos sine arbeidsgivere for å hive seg rundt og jobbe på akuttmottakene. Vi jobber nå intenst med å få på plass bemanning og alt det praktiske på svært kort tid. Det vil nå også være svært viktig å få etablert et godt samarbeid med kommunen og lokale lag og foreninger. Vi har virkelig en jobb med mening, uttaler Torheim.

UDI oppgir at de nå fortløpende inngår avtaler om totalt cirka 8000 plasser for akuttinnkvartering. Hero vil stå for en stor andel av disse.

Akuttmottakene skal ha tett samarbeid med frivilligheten. Vi ønsker frivillige velkomne til å bidra på mottakene og med aktiviteter for flyktningene, men dette må skje i organiserte former og gjennom Røde Kors eller andre etablerte lag og foreninger. Vi oppfordrer også til at klær, leker og annet utstyr gis gjennom Frivillighetssentralen, Røde Kors eller lignende.

Vi viser også til denne artikkelen om samme tema.

 

Kontaktperson for mediehenvendelser:

Arnfinn Nordbø, kommunikasjonssjef: 408 61 467 / arnfinn.nordbo@norlandia.com

Del: