Relokaliseringsflyktninger – om ordningen

Stortinget besluttet i 2015 å inngå en avtale med EU/EØS om relokalisering av en del av flyktningene som befinner seg i Italia og Hellas for å lette på trykket i disse landene. Det ble bestemt at Norge skulle ta imot 1500 flyktninger fordelt på 2016 og 2017, med et krav om at de må være av en nasjonalitet hvor det er høy sannsynlighet for innvilgelse asylsøknadene. Dette programmet må ikke forveksles med UNHCR sin ordning for overføringsflyktninger.

Leger Uten Grenser kan rapportere om at det er minst 10.000 migranter og flyktninger i Italia som bor under uakseptable forhold. Mange har blitt tvunget til å bo under kummerlige forhold i flere måneder på grunn av myndighetenes begrensede mottaks- og integreringssystem.

31. oktober 2016 rapporterte NRK om at greske myndigheter var svært misfornøyd med tempoet i EUs program om relokalisering av asylsøkere til andre EU/EØS land. I alt skal 66.400 asylsøkere flyttes fra Hellas i 2017, men så langt har kun 5.000 flyktninger blitt re lokalisert.

Alle flyktninger som Norge tar imot gjennom dette programmet, vil måtte følge normalsporet som alle flyktninger som ankommer landet følger. Unntaket her er EMA med og uten følge og søkere på 48-timers prosess. Dette innebærer at de i første rekke prosesseres ved Ankomstsenter Østfold hvor Hero har det daglige operative ansvaret for drift.

Ankomstsenter Østfold består utover Hero av følgende aktører: Politiets Utlendingsenhet (registrering), Sykehuset Østfold (lovpålagt helseundersøkelse), Skatteetaten (tildeling av D-nummer), Kommunehelsetjenesten i Råde Kommune (oppfølging av lovpålagt helseundersøkelse og legevakttjeneste), NOAS og noen øvrige innleide firmaer.

I oktober 2016 ankom de første 20 relokaliseringsflyktningene Norge, og av disse ble 16 personer transportert til Ankomstsenteret Østfold. Når flyktningene kommer til Ankomstsenteret vil de følge vanlig asylprosedyre. Dette innebærer intervju med PU, gjennomføring av helsesjekk og ofte en informasjonssamtale med NOAS. Heros ansvar utover å drifte senteret, er å ta i mot og registrere flyktningene, fryse bagasjen deres, dele ut nye klespakker og sørge for at de får mat, sengeplass og har det bra under oppholdet sitt. Når flyktningene er ferdig med prosedyren, sender Hero logistikk dem videre til ulike transittmottak. Hvilke mottak disse sendes til styres av UDI.

Del: