Samarbeid om utvikling av nye konsepter rettet mot minoriteter

Hero Kompetanse og Face2Face Brobyggersenter starter opp et samarbeid om utvikling av nye konsepter rettet mot minoriteter.

-Vi vil bruke de neste månedene til å skreddersy intensive kurs både for nyankomne i introduksjonsfasen, samt for minoritetsspråklige som har bodd lenge i landet, men som fremdeles har behov for kulturell forståelse inn mot både norsk familieliv og arbeidsliv, sier Hanne Lyseth, konstituert daglig leder i Hero Kompetanse.

Samarbeid med Charge Inclubator
Hero Kompetanse samarbeider med Charge for å få bringe frem og utvikle gode forretningsideer fra minoritetsspråklige. Det er i denne sammenheng vi har kommet i kontakt med Ifrah Yusuf Ciyow og Hani Bille som har startet opp selskapet Face2Face Brobyggersenter. Ciyow og Bille har begge en kulturell kompetanse fra somalisk kultur.

Vi gleder oss til et fruktbart samarbeid!

Del: