Utvekslingsprosjekt for læring og forbedring

Det bilaterale utvekslingsprosjektet mellom Médecins du Monde (MdM) i Hellas og Hero Norge er basert på partenes relevante og felles arbeid innen psykososial støtte for flyktninger og asylsøkere i henholdsvis Hellas og Norge.

Studietur til Norge

Prosjektet innebærer utveksling av beste praksis og kompetanse mellom ansatte og frivillige i de to organisasjonene. Prosjektet har mål om å styrke deres nettverk og mulige framtidige partnerskap. Med støtte fra EØS-midler gjennom programmet for bilaterale relasjoner, besøkte et feltteam fra greske MdM Hero i Oslo i tre dager i starten av mars. Der deltok de sammen med ansatte i Hero i gruppearbeid og diskusjoner om organiseringen av det norske asylsystemet, om mottak av flyktninger fra Ukraina de siste to årene og om EU sitt Medevac-program (medisinsk evakuering). Den andre dagen var i helhet dedikert til et besøk på Glittre Særpleie som driftes av Hero Norge.

Ulike forhold – felles mål

Tross forskjellene i miljø og politiske forhold i de to landene, er det felles verdier som forblir grunnleggende for å skape en best mulig ramme, og støtte behovene til mennesker på flukt. Innenfor de ulike arbeidskontekstene og tjenestene som tilbys, identifiseres felles verdier, mål og praksiser. Dette åpner en mulighet for forbedring og organisasjonsutvikling, i sammenheng med samarbeidet mellom partene.

Kunnskapen og erfaringen som ble utvekslet mellom fagfolk fra Hero Norge og MdM under besøket, skal aktivt brukes av begge parter til å styrke for å forbedre tjenestene som gis til asylsøkere og flyktninger i Norge og Hellas. Lona Gamst er helsekoordinator i Hero og skal senere i år på studiebesøk til Hellas, sammen med en gruppe ansatte fra Hero Norge.

– Jeg tenker at det blir veldig interessant å se hvordan de løser «leirene» og mottakene sine i området rundt Aten. De har jo også en poliklinikk tilknyttet disse mottakene, hvor flyktningene kommer for helsekartlegging, vaksiner og medisinske problemstillinger. Tenker også det er interessant å se på hvordan de samarbeider med sektor og myndigheter, sier Gamst.

Del: