Vellykket mestringsdag på Hvalsmoen

Hvalsmoen transittmottak arrangerte nylig mestringsdag i samarbeid med Haugsbygd ungdomsskole og Veien tilbake. Nær 300 ungdommer og beboere var samlet til mestring i strålende sol.

Statssekretær Hanne Iversen fra Justis- og beredskapsdepartementet var til stede under hele mestringsdagen og var imponert over både arrangementet og omgivelsene.

-Det ble en gjentatt suksess fra i fjor, sier mottaksleder Tove Brorson.

Nær 300 ungdommer fra Haugsbygd ungdomsskole og beboere fra mottaket var samlet til sju øvelser hvor fokuset var samarbeid.

Åpningen foregikk i gymsalen på ungdomsskolen med tale av Tønnes Thomstad i Veien tilbake, Hanne Iversen, statssekretær, varaordfører i Ringerike kommune, Runar Johansen og rektor ved Haugsbygd ungdomsskole Linn S. Forbord.

Ut av komfortsonen

Poenget med mestringsdagen er å sette ungdommene og beboerne i situasjoner som bringer dem ut av komfortsonen. Mestringsdagen skal bidra til at de lykkes slik at det gir dem en følelse av mestring. De skal sammen løse praktiske oppgaver slik at de forstår viktigheten og gleden av samarbeid.

Egenutvikling

Tønnes Thomstad i Veien tilbake fokuserte i sin tale til ungdommene på egenutvikling og hvordan mestring og verktøy kan brukes til dette.

-Målet med foredraget var å gi deltakerne innsikt i hvordan vi kan endre vår innstilling til den verden vi lever i. Stort sett deler vi populasjonen i to kategorier. Det er offer eller deltaker. Meningen er å hjelpe den enkelte i å velge deltakerrollen i livet. Vi vil se at de skal sette seg i førersetet for sin egen utvikling og situasjon i livet. Det er det viktigste i den enkeltes utvikling, sa blant annet Thomstad.

Funksjonærer

Fengselsinnsatte deltok som funksjonærer sammen med mottaksansatte og flere lokale sponsorer bidro til at det ble et flott arrangement.

Del: