Om oss

Hero er Norges største driftsoperatør for asylmottak. Vi etablerte vårt første asylmottak i 1987 og har siden vært en viktig aktør i utviklingen av det norske mottakssystemet.

Hero er i dag driftsoperatør for flere ulike typer mottak og avdelinger, slik som:

Transittmottak: Dette er det første mottaket en asylsøker kommer til etter ankomst til landet og er et midlertidig bosted i noen uker inntil intervju og helsesjekk er gjennomført. Transittmottak har døgnbemanning.

Transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere: Dette er et midlertidig botilbud for enslige mindreårige asylsøkere (EM), dvs. personer under 18 år som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge. Denne type mottak har døgnbemanning.

Ordinære mottak: Dette er et frivillig botilbud for asylsøkere mens de venter på behandling av asylsøknad, bosetting eller retur. Mottakene er bemannet på dagtid. Beboerne får økonomisk hjelp i form av faste beløp til mat og klær, og har også ulike plikter og aktivitetstilbud.

Avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere: Dette er et botilbud for enslige mindreårige asylsøkere mens de venter på behandling av asylsøknad, bosetting eller retur. Avdelingene er døgnbemannet og tilbudet er tilrettelagt for å ivareta de spesielle behov denne gruppen asylsøkere har.