Om oss

Hero er Norges største driftsoperatør for asylmottak. Vi etablerte vårt første asylmottak i 1987 og har siden vært en viktig aktør i utviklingen av det norske mottakssystemet.

Hero er eller har vært driftsoperatør for flere ulike typer mottak og avdelinger, slik som:

Ankomstsenter: Dette er det første stedet en asylsøker kommer til etter ankomst til landet. Her registreres man, gjennomfører helseundersøkelse, får informasjon om asylprosessen og får utdelt klær.

Transittmottak: Dette er et midlertidig botilbud fram til man blir sendt til ordinære mottak. Her bor man som oftest bare noen uker eller måneder.  Transittmottak har døgnbemanning.

Transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere: Dette er et midlertidig botilbud for enslige mindreårige asylsøkere (EM), dvs. personer under 18 år som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge. Denne type mottak har døgnbemanning.

Ordinære mottak: Dette er et frivillig botilbud for asylsøkere mens de venter på behandling av asylsøknad, bosetting eller retur. Mottakene er bemannet på dagtid. Beboerne får økonomisk hjelp i form av faste beløp til mat og klær, og har også ulike plikter og aktivitetstilbud.

Avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere: Dette er et botilbud for enslige mindreårige asylsøkere mens de venter på behandling av asylsøknad, bosetting eller retur. Avdelingene er døgnbemannet og tilbudet er tilrettelagt for å ivareta de spesielle behov denne gruppen asylsøkere har.