Om oss

Hero er Norges største driftsoperatør for asylmottak. Vi etablerte vårt første asylmottak i 1987 og har siden vært en viktig aktør i utviklingen av det norske mottakssystemet.

Hero er eller har vært driftsoperatør for flere ulike typer mottak og avdelinger, slik som:

Ankomstsenter: Dette er det første stedet en asylsøker kommer til etter ankomst til landet. Her registreres man, gjennomfører helseundersøkelse, får informasjon om asylprosessen og får utdelt klær.

Transittmottak: Dette er et midlertidig botilbud fram til man blir sendt til ordinære mottak. Her bor man som oftest bare noen uker eller måneder.  Transittmottak har døgnbemanning.

Transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere: Dette er et midlertidig botilbud for enslige mindreårige asylsøkere (EM), dvs. personer under 18 år som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge. Denne type mottak har døgnbemanning.

Ordinære mottak: Dette er et frivillig botilbud for asylsøkere mens de venter på behandling av asylsøknad, bosetting eller retur. Mottakene er bemannet på dagtid. Beboerne får økonomisk hjelp i form av faste beløp til mat og klær, og har også ulike plikter og aktivitetstilbud.

Avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere: Dette er et botilbud for enslige mindreårige asylsøkere mens de venter på behandling av asylsøknad, bosetting eller retur. Avdelingene er døgnbemannet og tilbudet er tilrettelagt for å ivareta de spesielle behov denne gruppen asylsøkere har.

 

Medlem i Hold Norge rent

Hero er medlem i Hold Norge Rent (HNR) som er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Forsøpling er dessverre et stort problem i Norge, og sammen med HNR jobber vi med både forebygging og opprydding av forsøpling.

 

Støtter Misto Dobra

Hero gir økonomisk støtte til Misto Dobra i Ukraina som før krigen var et krisesenter for voldsutsatte kvinner og barn. Misto Dobra er fortsatt et krisesenter, men etter fullskalainvasjonen i fjor har de utvidet hjelpen. De har tatt imot tre fulle barnehjem fra Øst-Ukraina som måtte evakueres ved krigens start, samt de har tatt imot flyktninger (kvinner og barn) fra områder nær fronten, og de i dag driver både barnehjem, barnehage og flyktningesenter, i tillegg til krisesenter.