Vi støtter Flyktninghjelpen

Samarbeid om å spre kunnskap og forståelse

Flyktninghjelpen og Hero inngikk i november 2014 et forpliktende samarbeid, som går ut på å spre kunnskap og forståelse om verdens flyktninger og internt fordrevne. Hero vil aktivt bidra med innsamlingsaktiviteter til Flyktninghjelpens arbeid. Samarbeidet vil omfatte enkelte arrangementer og Hero skal bidra aktivt i kampanjer og innsamlingsaksjoner.

Jan Egeland– Hero og Flyktninghjelpen er på hvert sitt vis deltakere i et internasjonalt regime som er med på å beskytte flyktninger. Tuftet på menneskerettighetene og flyktningkonvensjonen har vi ønske om at alle med velbegrunnet frykt for forfølgelse skal kunne finne trygghet og beskyttelse, sier Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

–Flyktninghjelpen gjør et viktig arbeid på både den nasjonale og internasjonale arenaen, og vi er veldig fornøyde med å ha funnet en måte Hero kan bidra på gjennom denne avtalen, sier administrerende direktør i Hero Tor Brekke.

Om Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er en politisk uavhengig humanitær organisasjon som arbeider for å sikre interessene til flyktninger og internt fordrevne. Flyktninghjelpen driver nødhjelpsprosjekter i mer enn 25 land over hele verden og har fem kjerneområder: utdanning, vann -og sanitær, husly, matsikkerhet -og distribusjon og informasjon, rådgivning og juridisk assistanse. Flyktninghjelpen har også verdens største beredskapsstyrke for nødhjelpspersonell. 800 eksperter står beredt til å reise ut på oppdrag for FN og andre internasjonale organisasjoner over hele verden på 72 timers varsel.

Se Flyktninghjelpen for mer informasjon om deres viktige arbeid.


Del: