Beboerundersøkelse i våre mottak

Hero Norge har forpliktet seg til å tilby et trygt og støttende bosted og miljø for sine beboere. Som en del av vår forpliktelse til kontinuerlig forbedring og kvalitetssikring, har vi gjennomført vår årlige beboerundersøkelse i 2023 for å samle tilbakemeldinger direkte fra beboerne.

Undersøkelsens svar gir verdifull innsikt i beboernes tilfredshet med aspektene ved livet i mottaket. Fra boforhold og tilgjengeligheten av tolketjenester til integreringen av barn i skolesystemet, berører disse svarene en rekke faktorer som er avgjørende for beboernes velferd og trivsel.

Generelt indikerer svarene en positiv oppfatning av tjenestene og støtten som tilbys av Hero Norge. Mange beboere har uttrykt tilfredshet med hvordan deres behov blir ivaretatt, og mange føler seg godt integrert i det lokale samfunnet. Imidlertid er det også områder hvor det er rom for forbedring, noe som fremhever viktigheten av slik tilbakemelding for fremtidige tiltak og prioriteringer, hvilket vi skal gjøre i samarbeid med beboerrådene lokalt.

1 indikerer lav score

5 indikerer høy score

Del: